Vergoeding raadsleden per 1 januari omhoog

Vergoeding raadsleden per 1 januari omhoog

Per 1 januari 2023 gaat de vergoeding voor raadsleden omhoog. De vergoeding voor raadsleden gaat in 2023 met 1,4 procent omhoog. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de prijsindexatie. Ook voor commissieleden gaat de vergoeding met 1,4 procent omhoog. Daarnaast gaat ook de onkostenvergoeding voor raadsleden omhoog, met een percentage van 2,7 procent.

De berekening van de vergoeding en de hoogte van de nieuwe vergoedingen is door het ministerie van BZK bekend gemaakt via een zogeheten circulaire en door een mededeling in de Staatscourant.

Vergoeding raadsleden

De verhoging van de vergoeding (vroeger: de wedde of schadeloosstelling) voor raadsleden per 1 januari 2023 levert de volgende wijzigingen op:

Inwonertal

Maandelijkse vergoeding

t/m 40.000

€ 1.081,35 -> € 1.096,49

40.001-60.000

€ 1.406,42 ->  € 1.426,11

60.001-100.000

€ 1.645,72 ->  € 1.668,76

100.001-150.000

€ 1.868,43 -> € 1.894,59

150.001-375.000

€ 2.176,66 -> € 2.207,13

375.001 en hoger

€2.649,99 -> € 2.687,09

Vergoeding commissieleden

De verhoging van de vergoeding voor commissieleden levert de volgende wijzigingen per 1 januari 2023 op:

Inwonertal

Maandelijkse vergoeding

Tot en met 10.000

€ 67,87 -> € 68,82

10.001-20.000

€ 75,04 -> € 76,09

20.001-50.000

€ 90,02 -> € 91,28

50.001-100.000

€ 110,76 ->   € 112,31

100.001-250.000

€ 141,47 -> € 143,45

250.001->

€ 179,34 - € 181,85

 

Overigens is het mogelijk om voor commissieleden gebruik te maken van de vrijwilligersregeling.

Onkostenvergoeding

De onkostenvergoeding voor raadsleden gaat omhoog van € 183,27 naar € 188,22.

Wethouders

De salarissen van burgemeester en wethouders gaan per 1 april 2023 met 3 procent omhoog. Zij volgen namelijk de cao-Rijk.

Meer informatie

Specifieke cijfers over de vergoedingen voor 2023 zijn terug te vinden in de circulaire per 1 januari 2023 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers en in de mededeling in de Staatscourant.

Voor meer informatie over de bovengenoemde of andere vergoedingen zie de pagina over de rechtspositie van het raadslid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft deze pagina gecreëerd om een zo volledig mogelijk overzicht beschikbaar te stellen van de rechten van het raadslid, dus ook de vergoedingen waar een raadslid of commissielid recht op heeft.