Vergoeding raadsleden per 1 januari omhoog

Vergoeding raadsleden per 1 januari omhoog

Per 1 januari 2022 gaat de vergoeding voor raadsleden omhoog. Raadsleden gaan er volgend jaar qua vergoeding 3,2 procent op vooruit. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de prijsindexatie. Daardoor gaat ook de onkostenvergoeding voor raads- en commissieleden omhoog.

De vaste maandelijkse vergoeding die raadsleden voor hun ambt ontvangen wordt op basis van de indexatie van CAO-lonen overheid bijgewerkt. De vergoeding, dat wat vroeger de wedde voor raadsleden werd genoemd, stijgt daardoor met 3,2 procent.

Onkostenvergoeding

De onkostenvergoeding voor raadsleden, het vaste bedrag dat raadsleden krijgen voor gemaakte onkosten, stijgt in 2022 met 1,1 procent.

Ook een aantal specifieke vergoedingen gaan als gevolg van de stijging van prijzen omhoog met 2 procent. Het gaat om de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor een raadslid, de toelage van een lid van een vertrouwenscommissie of rekenkamerfunctie en de toelage van het lidmaatschap van een bijzondere commissie. Ook de toelage van een fractievoorzitter gaat per 1 januari 2022 met 2 procent omhoog.

De salarissen van burgemeester en wethouders gaan met terugwerkende kracht met vanaf 1 juli met 2 procent omhoog. Zij volgen namelijk de cao-Rijk.

Overzicht vergoeding raadsleden per 1 januari 2022

Onderstaand een overzicht van de vergoeding voor raadsleden per gemeentegrootte vanaf januari 2022.

Inwonertal                                                     Vergoeding

tot en met 40.000                                         € 1.081,35

40.001-60.000                                              € 1.406,42

60.001-100.000                                            € 1.645,72

100.001-150.000                                           € 1.868,43

150.001-375.000                                            € 2.176,66

375.001->                                                        € 2.649,99

Overzicht vergoeding commissieleden

Onderstaand de vergoeding per vergadering voor gemeentelijke commissieleden per 1 januari 2022

Inwonertal                                                                     Vergoeding

Tot en met 10.000                                                        € 67,87

10.001-20.000                                                              € 75,04

20.001-50.000                                                              € 90,02

50.001-100.000                                                            € 110,76

100.001-250.000                                                          € 141,47

250.001->                                                                     € 179,34

Meer informatie

Specifieke cijfers over de vergoedingen voor 2022 zijn terug te vinden in het bestand Circulaire 2022 (onkosten)vergoeding en bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten, en overzicht Indexeringsregeling politieke ambtsdragers 2021.

Voor meer informatie over de bovengenoemde of andere vergoedingen zie de pagina over de rechtspositie van het raadslid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft deze pagina gecreëerd om een zo volledig mogelijk overzicht beschikbaar te stellen van de rechten van het raadslid, dus ook de vergoedingen waar een raadslid of commissielid recht op heeft.