Vergoeding vaste voorzitter raadscommissie

Vergoeding vaste voorzitter raadscommissie

De vaste voorzitter van raadscommissies moet een vergoeding krijgen. De vaste voorzitter van raadscommissies besteedt namelijk aantoonbaar meer uren aan het raadslidmaatschap en heeft extra verantwoordelijkheden om de besluitvorming van de raad goed voor te bereiden.

De presidia van de gemeenteraden van Den Haag, Rotterdam en Utrecht roepen minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot per brief op de vergoeding voor de vaste voorzitters van raadscommissies in het rechtspositiebesluit op te nemen. Zij vinden dat de vergoeding voor de vaste voorzitter van de raadscommissie vergelijkbaar is met de vergoeding die fractievoorzitters krijgen en leden van bijvoorbeeld de vertrouwenscommissie.

Veertig keer per jaar

De raadsleden die vaste voorzitter zijn van de raadscommissie hebben gemiddeld veertig keer per jaar de taak om de vergadering van hun commissie te leiden, vaak gedurende meerdere dagdelen per week.

Meer info

De brief aan de minister is ondertekend door de voorzitters van de presidia uit de drie raden, respectievelijk raadslid Dennis Groenewold Den Haag, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Voor de volledige brief klik hier.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondersteunt het verzoek van de briefschrijvers en zal dat aan de orde stellen in het reguliere rechtspositionele overleg met het ministerie, het zogeheten ORDPA-overleg.