Vergroot je kennis voor een goede start als kandidaat-raadslid

Vergroot je kennis voor een goede start als kandidaat-raadslid

Kandidaat-raadsleden voor de nieuwe raadsperiode kunnen zich op twee manieren voor bereiden op de nieuwe raadsperiode. Vanaf 29 januari volgt er een 10-daagse online serie van bijeenkomsten en workshops voor kandidaat-raadsleden. Tegelijkertijd vinden er in januari en februari regionale onlinebijeenkomsten plaats om kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de uitdagingen van de nieuwe raadsperioden.

In de online bijeenkomsten krijgen kandidaat-raadsleden tips, aanbevelingen, adviezen hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen om zo snel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten in de eigen samenleving. Het gaat dan onder meer om hoe ga je als raadsleden met elkaar om en hoe bepaal ik de koers van de gemeente, maar ook over praktische vragen als: welke instrumenten kan ik het best inzetten, hoe organiseer ik informatievoorziening, wat kan ik met de hulptroepen van de raad en hoe houd ik als raadslid grip op gemeentelijke taken in de regio. En niet te vergeten: wat betekent macht en tegenmacht voor mij als kandidaat-raadslid? De online bijeenkomsten maken onderdeel uit van het zogeheten Klaar voor 4 jaarprogramma voor kandidaat-raadsleden. 

Aanmelden

Voor twee online regionale bijeenkomsten is het reeds mogelijk om aan te melden. 

10 januari Online - Klaar voor 4 jaar – Venray

12 januari Online - Klaar voor 4 jaar - Nordeast Fryslan

18 januari Online - Klaar voor 4 jaar - Goes

Voorbereiden

Voor jou als kandidaat-raadslid hebben we volop keuze aan informatie om je voor te bereiden op het raadswerk:

  • Wegwijzer – voor raadsleden in raadsperiode 2022-2026 (online handboek met honderden aanbevelingen en praktische tips)
  • Informatiekaart met tips van raadsleden voor raadsleden
  • Online leeromgeving voor raadsleden met honderden modules, filmpjes, stappenplannen gratis toegankelijk voor jou als kandidaat-raadslid

Leerlijnen om je als raadslid voor te bereiden op het raadswerk, bijvoorbeeld hoe de gemeente werkt en welke instrumenten je kunt inzetten: waaronder:

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle raadsleden die kandidaat zijn voor de nieuwe raadsperiode, zowel nieuwe kandidaten als ervaren kandidaten die doorgaan voor een nieuwe periode. Stuur deze uitnodiging vooral door naar aspirant-raadsleden.

Meer informatie

Houd de komende tijd onze website in de gaten voor het programma

Organisatie

Het Klaar voor 4 jaarprogramma wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van dit programma is om alle kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode zodat de nieuwe gemeenteraad goed en krachtig van start kan gaan.