Vergroten weerbaarheid raadsleden tegen agressie en geweld nodig

Vergroten weerbaarheid raadsleden tegen agressie en geweld nodig

De publicatie in Nieuwsuur van de onderzoeksresultaten rond agressie en geweld tegen raadsleden is voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanleiding het initiatief te nemen om de weerbaarheid van raadleden te vergroten.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil op korte termijn met partijen zoals de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Veiligheid en Justitie, de Vereniging voor Griffiers, de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters aan tafel om tot een introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraden te komen hoe om te gaan met agressie en geweld.

Voorzitter Peter Otten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ziet hierbij ook een rol weggelegd voor het LIEC (Landelijk Informatie en Expertisecentrum Georganiseerde Criminaliteit) en de VNG Academie. Otten: “Agressie en geweld tegen raadsleden komt zoals uit het onderzoek blijkt te vaak voor. De belangrijke taak van de gemeenteraden en de raadsleden in de lokale democratie mag daardoor niet onder druk komen te staan. Vandaar dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de nieuwe gemeenteraden een programma wil aanbieden om dit thema bespreekbaar te maken en daar vervolgens ook met elkaar goede afspraken over te maken in de gemeenteraad.”