Verhoog de vergoeding om raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken

Verhoog de vergoeding om raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken

Het ambt van raadslid is steeds minder aantrekkelijk, vindt een ruime meerderheid van de raadsleden. Een kwart van de raadsleden zou zich op dit moment niet opnieuw verkiesbaar stellen. Om het tij te kunnen keren wordt als voornaamste oplossing genoemd: een hogere vergoeding. 

Bijna driekwart van de raadsleden is van mening dat de aantrekkelijkheid van het ambt onder druk staat. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden afgelopen zomer liet uitvoeren door Invior

Hogere vergoeding

Van alle aspecten die het ambt aantrekkelijker zouden kunnen maken, wordt een hogere vergoeding door bijna een kwart als dé oplossing gezien. Bijna twee derde plaatst een hogere vergoeding in ieder geval in de top drie van mogelijke antwoord op een ambt dat steeds minder aantrekkelijk wordt geacht. 

Niet opnieuw verkiesbaar

Bovendien wordt een (te) lage vergoeding door veel raadsleden beschouwd als een belangrijke reden om te doen afzien van het raadslidmaatschap.

Tien procent ziet dit zelfs als de belangrijkste reden: de huidige vergoeding staat volgens sommige raadsleden niet in verhouding met de inspanning die het raadswerk vereist. 

Hoge werkdruk

Waar een aanpassing van de vergoeding het ambt aantrekkelijker zou kunnen maken, geven veel raadsleden aan dat de te hoge werkdruk de voornaamste reden is om het ambt als minder aantrekkelijk te beschouwen.

Daarbij wordt de toegenomen werkdruk gezien als voornaamste reden zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Een hogere vergoeding zou de pijn kunnen verzachten. 

Meer ondersteuning, meer ruimte voor de raad

Ook zou meer ondersteuning voor het raadswerk een bijdrage kunnen leveren om de werkdruk te doen afnemen. 25 procent van de raadsleden ziet dan ook in meer ondersteuning een aspect om het ambt aantrekkelijker te maken.  

Een derde veelgenoemde oplossing voor een aantrekkelijker ambt: meer ruimte voor de raad. Daar tegenover zouden minder rijks- en regiodeals moeten staan.  

“Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de aantrekkelijkheid van het ambt een van haar belangrijkste speerpunten”, laat voorzitter Hanneke Willemstein in reactie op het onderzoek weten. “Wij gaan ons actief inzetten voor de afname van de werkdruk en een verhoging van de vergoeding voor raadsleden”. 

Meer informatie

Over de voorwaarden om het raadswerk aantrekkelijk te houden, spreekt de Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen tijdens de Dag voor de Raad op 6 oktober in Eindhoven. 

Het gehele onderzoeksrapport ‘Aantrekkelijkheid van het Raadswerk’ kunt u hier vinden

Zowel de aantrekkelijkheid van het ambt als de hoge werkdruk onder raadsleden zijn de afgelopen tijd steeds vaker onderwerp van gesprek. Zo wordt er onderzoek gedaan naar een verhoging van het aantal raadsleden, en wordt door de vier grote gemeenten een hogere vergoeding geopperd om werkdruk tegen te gaan.