Verhouding raad ten opzichte van het college

Verhouding raad ten opzichte van het college

De raad heeft altijd het laatste woord over de benoeming van wethouders, maar hoe zit dat precies? Waar moet de raad rekening mee houden bij de benoeming van een wethouder en welk stappen moeten er gevolgd worden bij een eventueel ontslag?

In deze kennisclip legt Avelien Haan uit waar de raad rekening mee dient te houden bij de benoeming van een wethouder. Er zijn verschillende eisen, bijvoorbeeld het ingezetenschap, waar de raad rekening mee dient te houden. Ook een ontslag van de wethouder ligt binnen de macht van de raad. Hierbij heeft de raad ook een aantal stappen die gezet dienen te worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het formeel opzeggen van het vertrouwen in de wethouder en de wijze van stemmen bij ontslag.

In de zesde juridische kennisclip legt Avelien Haan uit hoe de verhouding is tussen de raad en het college. In de Juridische FAQ vind je antwoorden op de meest uiteenlopende juridische vragen.

Juridische kennisclips

Dit is de zevende van een reeks van acht kennisclips over juridische vraagstukken en dilemma's waar raadsleden mee te maken krijgen. 

  1. Belangenverstrengeling
  2. Het raadslid begrensd
  3. Raadslid als onderdeel van de gemeenteraad
  4. Bevoegdheden van de raad
  5. Raad als wetgever
  6. Raad en openbare orde
  7. Positie en instrumenten
  8. Instrumenten voor de raad en raadslid