Verkiezingen achter de rug, nu formeren!

Verkiezingen achter de rug, nu formeren!

Verkiezingen achter de rug, tijd om te formeren! Vergeet daarbij niet de gemeenteraad te informeren over de collegevorming. Maak afspraken over welk budget voor de formatie en collegevorming beschikbaar is. En bespreek of je kandidaat-wethouders voor de benoeming in een hoorzitting in de gemeenteraad wilt horen alvorens tot de benoeming over te gaan.

Dit zijn enkele van de tips en aanbevelingen uit onze 'Handreiking Collegevorming'. Daarin is op een rij gezet wat je als gemeenteraad voor en na de verkiezingen kunt doen om tot een goed proces van collegevorming te komen. De nieuwe gemeenteraad kan bijvoorbeeld ook kiezen voor het maken van een raadsprogramma.

Verantwoordelijkheid

Het proces van collegevorming is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw vooral een verantwoordelijkheid van politieke fracties in de gemeenteraad. Sinds de invoering van de dualisering in 2002 zijn er steeds meer gemeenteraden die kiezen voor een meer transparant en open proces van coalitievorming na de raadsverkiezingen.

Raadsprogramma

Na de vorige raadsverkiezingen zijn er meer dan vijftig gemeenten die kozen voor de route van een raadsprogramma, vooral als gevolg van het stijgende aantal fracties in de gemeenteraad. Gemiddeld telt een gemeenteraad ruim zeven fracties. Er valt voor fracties en daarmee ook voor gemeenteraden wat te kiezen na de raadsverkiezingen om te komen tot afspraken over welke maatschappelijke knelpunten met voorrang moeten worden aangepakt.

Griffier

De rol van de griffier als belangrijkste ondersteuner van de raad is ook in het proces van collegevorming voor en na de raadsverkiezingen van groot belang. Laat je als raad in de informatiefase ondersteunen en adviseren door de griffier en tijdens het hele proces waar nodig via de griffier door de ambtelijke organisatie, zo is de aanbeveling in deze handreiking.

Meer informatie

De Handreiking Collegevorming van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet de belangrijkste procesmatige aanbevelingen en tips op een rij. Deze handreiking is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gemaakt en daarbij is gebruik gemaakt van beschreven procedures van collegevorming in diverse gemeenten. Klik hier om de pdf-versie van de handreiking te lezen en te downloaden.

Wil de raad kiezen voor een raadsprogramma kijk dan vooral ook naar de Routekaart voor de keuzes om te komen tot een raadsprogramma.