Verlagen werkdruk raadsleden speerpunt minister

Verlagen werkdruk raadsleden speerpunt minister

Het verlagen van de werkdruk van raadsleden is een van de speerpunten uit de actieagenda van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Ook dient de aantrekkelijkheid van het ambt van volksvertegenwoordiger te worden vergroot. Daarom moet de positie van raadsleden worden versterkt en is investering in goede ondersteuning nodig.

Scholing van griffiers, de belangrijkste ondersteunende hulptroep van de gemeenteraad, en van leden van de Rekenkamer, ook een belangrijke hulptroep van de raad voor onderzoek naar de gevolgen van besluiten, is daarom volgens de minister van belang.

Rol van raadsleden

Om de positie van raadsleden als volksvertegenwoordiger te versterken, is het ook nodig, volgens de minister, dat bij het maken van Haags rijksbeleid en wetgeving die gevolgen heeft voor gemeenten en regio’s er aandacht is voor de rol die raadsleden (en Statenleden) vervullen. Dat blijkt uit de Kamerbrief van de minister over haar Actieagenda.

Huis van Thorbecke

Volgens de minister is het belangrijk dat het Huis van Thorbecke (met de drie lagen: Rijk, provincies en gemeenten) centraal staat in de uitvoering van haar agenda. Zij ziet dat er veel regionale vormen van samenwerking zijn. Volgens de minister is een verdere uitdijing van regionale samenwerking ongewenst. Daarom werkt zij aan een beleidskader decentraal bestuur waarin de criteria worden opgesteld wie welke taak doet. Ze houdt de mogelijkheid open om zogeheten gedeconcentreerde rijksdiensten in te zetten voor de uitvoering van taken in plaats van bovengemeentelijke samenwerking. Daarnaast hoopt de minister spoedig te kunnen werken met de zogeheten uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden (UDO). Dit instrument moet helpen dat ministeries in Den Haag scherper kijken of afgesproken regels kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor de gehele Kamerbrief met de Actieagenda van minister Hanke Bruins Slot klik hier.

Voor hoe je als raadslid om kunt gaan met werkdruk, klik hier voor diverse filmpjes.