Vernieuwde website Vertrouwenslijn

Vernieuwde website Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn heeft een vernieuwde website waar u relevante informatie over de Vertrouwenslijn en nieuwsartikelen uit de media over intimidatie, bedreiging of integriteitsschending kunt vinden. 

De Vertrouwenslijn is eind 2009 gestart op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenslijn draait om vraagstukken rondom integriteit en is bedoeld voor openbaar bestuurders en politici die in hun werkzaamheden te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en geweld. Waar nodig brengt de Vertrouwenslijn bestuurders en politici in contact met het netwerk van vakgenoten en ervaringsdeskundigen. Zij geven praktische adviezen op het gebied van damage control, positionering en strategie. Ook een begeleidingstraject behoort tot de mogelijkheden.

Vertrouwenslijn samen met integriteitslijn

Sinds het begin van dit jaar is de Integriteitslijn samengevoegd met de Vertrouwenslijn. Daarom is de Vertrouwenslijn ook de plek om anoniem melding te maken van integriteitsschendingen door overheidspersoneel. De anonieme meldingen worden uiterst vertrouwelijk overgedragen aan de organisatie die verantwoordelijk is voor verdere behandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vetrouwenslijn: http://www.devertrouwenslijn.nl/