Vernieuwende raadsleden gezocht

Vernieuwende raadsleden gezocht

DEN HAAG – Heeft u als raadslid ook tal van innovatieve initiatieven? Zoekt u naar de juiste manier om dit initiatief een stap verder te krijgen? Dan is het DNa-Lab, Democratie Nabij, misschien wel iets voor u! 

Lokale vernieuwers onder raadsleden krijgen in een programma van vijf dagdelen de unieke mogelijkheid om concrete stappen voorwaarts te zetten met hun initiatieven. In samenwerking met burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen wordt overlegd hoe de lokale democratie vernieuwd kan worden. 

Planning en programma voor raadsleden 

Het DNa-Lab vindt plaats in de periode september-december 2016 en bestaat uit een viertal bijeenkomsten. U begint met een intakegesprek, waarin wordt beoordeeld of deelname aan het DNa-Lab past bij uw wensen en het doel van het programma. Daarna volgt een dag waarop deelnemers onderling kennismaken, ideeën uitwisselen en een democracy design sessie doen.

Er zijn geen deelnamekosten aan het programma verbonden. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten en aanmelden klikt u hier.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!