Verschraling lokale media

Verschraling lokale media

Raadsleden vinden de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang voor het goed functioneren van de lokale democratie. Tegelijkertijd krijgen inwoners van kleine gemeenten, bijna 8 miljoen Nederlanders, 4  keer minder lokaal nieuws onder ogen dan de grote gemeenten.

“Er zijn plekken in het land ontstaan waar lezers, kijkers en luisteraars nagenoeg verstoken zijn van maatschappelijk relevant nieuws uit hun woonplaats”, zegt René van Zanten. Hij is directeur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het fonds heeft in 2014 samen met Hogeschool Windesheim en DSP-groep onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio.

Op donderdag 12 februari  heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) in Den Haag het rapport 'Nieuwsvoorziening in de regio 2014' in ontvangst genomen. Het onderzoek schetst een verontrustend beeld voor iedereen die gelooft dat de gezondheid van lokale en regionale media van invloed is op een gezonde lokale democratie. 'Het is 5 voor 12, er moet echt iets gebeuren. Die boodschap lijkt me helder.' aldus Plasterk.

Waakhondfunctie

Terwijl de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang is volgens raadsleden, neemt de kwantiteit en kwaliteit van berichtgeving over de gemeente in de ogen van bestuurders af. Hierdoor staat de maatschappelijke functie van de journalistiek – de kritische stem die de lokale overheid controleert – onder druk. De gemeente zelf is onvoldoende in staat om deze taak over te nemen. Ook neemt het aantal contactmomenten tussen gemeentebestuurders en journalisten af, en daarmee het begrip voor elkaars rol.

Vraag en aanbod

Ook blijkt er een discrepantie te bestaan tussen enerzijds het aanbod van de lokale media en de vraag van tenminste een deel van de consumenten. Het aanbod van de media bestaat voornamelijk uit nieuws over lokale cultuur, vrijetijdsbesteding en 112-meldinge. Consumenten willen echter graag diversiteit zien in de onderwerpen en meer achtergrondartikelen over lokaal beleid lezen. Zelfs tijdens de verkiezingsperiode wordt er nauwelijks meer lokaal bestuurlijk nieuws gebracht – nieuws dat een burger nodig heeft om zijn stem te bepalen.

Online nieuws

Uit het onderzoek blijkt ook dat het online aanbod van lokaal nieuws schril afsteekt tegen het aantal offline nieuwsberichten. In kleine gemeenten springt dit verschil het meest in het oog; vergeleken met het offline aanbod is hier 33 procent minder lokaal nieuws en 60 procent minder nieuws over lokaal beleid. Ook online worden er nauwelijks achtergrondartikelen over lokaal beleid aangetroffen. Meer dan 90 procent van het online nieuws bestaat uit korte berichten, die alleen het hoognodige melden.

Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kunt u het hele rapport en de bijlagen vinden.