Versterk de rol van de raad bij lokale huisvesting

Versterk de rol van de raad bij lokale huisvesting

Versterk de rol van de raad bij lokale huisvesting

De raad kan een actievere rol pakken door wonen meer op de raadsagenda te zetten. “Advies is om als college en raad afspraken te maken over de wijze van behandeling en betrokkenheid van de raad bij het woonbeleid.”

Zo luidt een van de lessen van het zogeheten Metadossier Woonbeleid. Metadossiers geven een inzicht en overzicht van de belangrijkste lessen, tips en aanbevelingen uit een reeks van onderzoeksrapporten door lokale rekenkamers. Het metadossier is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

Versterk de rol van de raad

De raad wordt vaak pas achteraf geïnformeerd over de voortgang van bouwprojecten. Dat kan een vertragend effect hebben op de uitvoering van bouwprojecten. Een algemeen advies is daarom de rol van de raad te versterken, zowel over wat wenselijk is (de koers en de richting) als voor het uitoefenen van controle op het project.

Onduidelijkheid over wensen

Raadsleden stellen regelmatig de uitgangspunten van bijvoorbeeld een keuzenotitie of beleidsplan over het woonbeleid ter discussie. Dit kan voorkomen worden door de betrokkenheid van de raad vooraf te vergroten en dus veel eerder, bij voorkeur aan het begin, te vragen wat de raad belangrijk vindt.

Leer van elkaar

Raadsleden en ook colleges en ambtenaren hoeven niet zelf alles uit te vinden. Het metadossier laat zien dat veel gemeenten met dezelfde problemen worstelen. Het advies is dus ook om altijd te kijken wat je kunt leren uit de conclusies en aanbevelingen van onderzoeksrapporten van andere rekenkamers. Dit helpt ook om de capaciteitstekorten waarmee gemeenten te maken hebben, te verkleinen. Daarnaast is het zinvol om voor omvangrijke projecten ook te kijken wat je kunt bereiken als je regionale samenwerking versterkt.

Meer informatie?

Voor informatie valt hier het volledige rapport te raadplegen.

Zie hier ook alle informatie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over de Rekenkamer als hulptroep van de Raad.

Voor meer invloed en controle op grote (bouw)projecten klik hier voor de handreiking grote projecten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.