Versterking structurele aandacht informatieveiligheid

Versterking structurele aandacht informatieveiligheid

DEN HAAG/ALMERE- De colleges van burgemeesters & wethouders (B&W) informeren in de helft van de onderzochte gemeenten de raad niet periodiek over de voortgang van informatieveiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) in samenwerking met Raadslid.Nu heeft gedaan onder raadsleden.

Het onderzoek onder raadsleden is uitgevoerd om helder te krijgen hoe raadsleden denken over het onderwerp informatieveiligheid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat raadsleden het thema Informatieveiligheid belangrijk vinden. De meerderheid van de raadsleden let bij de uitvoering van hun werk op informatieveiligheidsrisico’s. Bij maar liefst 70% van de gemeenteraden is informatieveiligheid belegd in de portefeuille van één van de raadsleden. Een kleine 40% van de raadsleden geeft aan dat informatieveiligheid getoetst wordt ten aanzien van de producten en diensten van de drie decentralisaties. De helft van de raadsleden heeft echter geen beeld van de informatieveiligheid rondom de decentralisaties.

Structurele aandacht

De structurele aandacht voor informatieveiligheid vanuit de raad richting de organisatie verdient versterking blijkt uit het onderzoek. Raadsleden stellen vooral vragen wanneer incidenten op informatieveiligheidsvlak hebben plaatsgevonden. Daarnaast geeft de meerderheid aan dat zij niet structureel geïnformeerd worden over informatieveiligheid door het college van B&W.Om de structurele aandacht te verbeteren, kunnen raadsleden de volgende vragen stellen om helder te krijgen of de organisatie stuur zet op informatieveiligheid:

  • Hoe heeft het college de punten van de Resolutie opgepakt? Geldt de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als norm voor het basis beveiligingsniveau van onze gemeente?
  • Hoe is het informatiebeveiligingsbeleid vormgegeven binnen onze gemeente? Wie zijn er als verantwoordelijken aangesteld en is er aandacht voor bewustwording?

 

Het gaat er echter niet om dat een raadslid weet hoe de gemeentelijke organisatie informatieveiligheid tot in de details borgt, het gaat er vooral om dat een raadslid weet dat het wordt geborgd en dat de gemeente stuur zet op het onderwerp.

Taskforce BID

De Taskforce BID is in februari 2013 voor een periode van twee jaar in het leven geroepen door minister Plasterk om meer aandacht voor informatieveiligheid te krijgen. Taskforce BID heeft als doel het onderwerp informatievoorziening bij bestuurders en topmanagement van alle overheidsorganisaties hoog op de agenda te krijgen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 27 november 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu