Verstoren raadsvergadering door rechter bestraft

Verstoren raadsvergadering door rechter bestraft

Voor het verstoren van een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Geldermalsen heeft de rechtbank in Arnhem vier mannen bestraft. De rechter heeft met deze uitspraak onderstreept dat een verstoring van het lokale democratische proces niet wordt getolereerd. De vier daders zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot zes maanden. Een vijfde verdachte kreeg een werkstraf opgelegd van honderd uur. 

De vijf relschoppers worden als hoofdrolspelers gezien tijdens de rellen die op 16 december voor het gemeentehuis in Geldermalsen uitbraken. Op dat moment was daar een raadsvergadering over de vluchtelingenopvang in volle gang. Op het nabij gelegen plein voor het gemeentehuis had zich een groep van meer dan duizend mensen verzameld. 

Die avond liep het totaal uit de hand: hekken werd omgetrokken, demonstranten gooiden met vuurwerk, stenen en flessen. De politie, bijgestaan door de ME, loste waarschuwingsschoten. De vergadering werd, als gevolg daarvan, acuut afgebroken. In totaal staan 32 verdachten terecht voor hun aandeel in de rellen. 

Spijt verstoren raadsvergadering

Het Openbaar Ministerie eiste  gevangenisstraffen van zes tot twaalf maanden. De verdachten betuigden spijt van hun handelen, maar verweten de politie wel het gebruik van excessief geweld. 

De rechtbank toont begrip voor de boosheid van de demonstranten, die toegang werd ontzegd tot de raadsvergadering. Volgens de rechters is hier echter een duidelijke grens overschreden. Veiligheid van raadsleden is van groot belang; zij moeten hun werk zonder dreiging van geweld en agressie kunnen doen. 

Standpunt Plasterk

Minister Plasterk roemde het Openbaar Ministerie vanwege het afstoffen van artikel 124 Wetboek van Strafrecht, waarmee verstoringen van het democratische proces kunnen worden aangepakt. Het artikel stelt het verstoren van een raadsvergadering strafbaar. De minister juicht het gebruik van dit artikel toe, zo werd duidelijk tijdens een Algemeen Overleg op 1 juni jl. over de Veilige Publieke Taak van politieke en publieke ambtsdragers. Hij heeft het beeld dat lokale bestuurders helder voor ogen hebben hoe om te gaan met gevallen van agressie, geweld en intimidatie. Volgens Plasterk moeten wel in een veel eerder stadium afspraken worden gemaakt binnen gemeenten over wat acceptabel wordt gevonden en waar een grens wordt overschreden bij agressie, geweld en bedreigingen. 

Raad besluit om geen azc toe te staan

De raad van Geldermalsen heeft deze week besloten om geen azc toe te staan in de gemeente, omdat gesprekken met inwoners en berichten op social media erop wezen dat een asielzoekerscentrum niet op de steun van de inwoners kan rekenen. Wel is de raad welwillend om in samenwerking met omliggende gemeenten op zoek te gaan naar draagvlak voor een grootschalig opvangcentrum.