Vertrouwenslijn meldpunt integriteitschendingen voor raadsleden

Vertrouwenslijn meldpunt integriteitschendingen voor raadsleden

De Vertrouwenslijn biedt raadsleden de mogelijkheid om melding te maken van integriteitschendingen en bedreigingen en intimidatie waardoor hun veiligheid en integriteit in het geding komen.

Titus Visser, directeur NL Confidential waaronder de Vertrouwenslijn valt, heeft zaterdag 7 februari tijdens de Integriteitbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in de gemeente De Wolden aangegeven waarom de Vertrouwenslijn voor raadsleden bij integriteitsvragen en bij bedreigingen en intimidatie een rol kan spelen. Zo kunnen raadsleden bij de Vertrouwenslijn anoniem melding maken van integriteitschendingen. Deze melding wordt vervolgens overgedragen aan de organisatie die verantwoordelijk is voor de verdere behandeling van deze melding.

Raadsleden kunnen de Vertrouwenslijn ook bellen wanneer zij vragen hebben of met een integriteitdilemma zitten. Op deze manier biedt de Vertrouwenslijn een externe mogelijkheid om als raadslid te reflecteren en om zijn/haar verhaal kwijt te kunnen. Mocht het nodig zijn, dan kan je via de Vertrouwenslijn in contact gebracht worden met oud-raadsleden om verder te spreken over de vraag en/of het probleem waar je als raadslid op dat moment mee zit.

Bedreiging, intimidatie en agressie

Raadsleden bevinden zich in de frontlinie van de democratie. Doordat zij zo dichtbij de burgers staan, kunnen zij helaas ook te maken krijgen met intimidatie, bedreiging en agressie van burgers maar ook van andere raadsleden. De Vertrouwenslijn is er ook voor raadsleden die hiermee te maken krijgen. De Vertrouwenslijn kan raadsleden ondersteunen en tips geven over wat zij kunnen doen en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Vertrouwenslijn hulptroep voor raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft Titus Visser als directeur van de Vertrouwenslijn uitgenodigd voor de bijeenkomst in Zuidwolde (de gemeente De Wolden) om zo te onderstrepen dat raadsleden bij integriteitskwesties, belangenverstrengeling en bedreigingen ook buitenshuis mogelijkheden hebben om dit soort zaken aan te kaarten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de Vertrouwenslijn een prima aanvullend middel voor raadsleden om kwesties van integriteitsschendingen, belangenverstrengeling en bedreigingen van agressie en geweld aan te kaarten.

De Vertrouwenslijn is te bereiken via 0800 2800 200. Meer informatie over de Vertrouwenslijn vindt u op de website: http://www.devertrouwenslijn.nl/