Vervanging zwanger raadslid hele periode mogelijk

Vervanging zwanger raadslid hele periode mogelijk

Er komt een wetsvoorstel om vervanging wegens zwangerschap de gehele raadsperiode mogelijk te maken. Nu is het nog zo dat tijdelijke vervanging wegens zwangerschap niet in kan gaan tijdens de laatste 16 weken van de raadsperiode, omdat tijdelijke vervanging alleen is toegestaan wanneer het vervangingstermijn vóór het einde van de raadsperiode afloopt. 

Het Nijmeegse SP-raadslid Petra Molenaar maakte 29 november bekend dat zij haar functie als raadslid neerlegde. Zij deed dit vanwege het feit dat vervanging niet mogelijk was en zij haar raadszetel niet onbenut wilde laten tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen, onder andere omdat de coalitie waar de SP in Nijmegen deel van uitmaakt op de kleinst mogelijke meerderheid steunt (20 van de 39 zetels). 

De huidige regeling stelt zwangere raadsleden in de laatste maanden voor de verkiezingen voor een dilemma: óf je geeft je zetel op en loopt daardoor enige tijd vergoeding mis, óf je houdt je zetel formeel bezet en krijgt daardoor vergoeding, maar laat de zetel onbenut. 

Kamervragen

Een kopie van de ontslagbrief ging naar de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de commissie die zaken met betrekking tot zwangerschapsdiscriminatie behandelt. Naar aanleiding hiervan stelden commissieleden Nevin Özütok (GL), Monica Den Boer (D66) en Ronald van Raak (SP) Kamervragen aan minister Ollongren over wat in hun ogen zwangerschapsdiscriminatie is. De drie Kamerleden voegden hier de vraag aan toe of de mogelijkheid er is om tijdelijke vervanging toe te staan bij adoptie. 

Ook Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft kort na het bekend worden van de Nijmeegse zaak in het reguliere rechtspositioneel overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken aangegeven dat het belangrijk is om een adequate oplossing te vinden voor dit hiaat in de regeling. 

De minister 

Van zwangerschapsdiscriminatie is geen sprake, stelt minister Ollongren, omdat het raadslid niet gedwongen wordt om ontslag te nemen. Toch is de minister bereid om vervanging in de laatste periode voor de verkiezingen mogelijk te maken. Hier komt een apart wetsvoorstel voor. Hier wordt geen regeling in opgenomen voor vervanging bij adoptie: vanwege het bijzondere karakter van het ambt van volksvertegenwoordiger is verdere verruiming van de vervangingsregeleing niet aan de orde, stelt Ollongren.