Verwachtingen en expertise van raadsleden

Verwachtingen en expertise van raadsleden

Wat verwachten raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? Hoe kan de expertise van raadsleden het beste over het voetlicht gebracht worden op de regionale, provinciale en landelijke lobbytafels?

Het zijn twee vragen die het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft geformuleerd om de komende tijd van een antwoord te voorzien. Het bestuur reageert daarmee op de zogeheten Brief van Vught waarin wordt opgeroepen tot ‘Nieuwsgierig afdalen’ naar wat raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers nodig hebben om de rol van de lokale democratie te versterken.

Het bestuur heeft er voor gekozen om de komende maanden twee acties uit te voeren. Een enquête onder de leden om te horen wat raadsleden verwachten en belangrijk vinden. Tevens wordt er door het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op verzoek van het bestuur een (digitale) expertisegroep opgezet van raadsleden. Het doel van deze expertisegroep is de opvattingen, ervaringen en adviezen van raadsleden op een specifiek beleidsterrein beter in beeld te krijgen.

Brief van Vught

De brief van Vught is opgesteld na een bestuurlijke tweedaagse op 4 en 5 september in Vught, door de bestuurlijke vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij willen door meer samenwerking en samenspel de kracht van het lokaal bestuur versterken.

Voor meer informatie: zie de “Brief van Vught” van de bestuurders aan de besturen van hun vereniging.