Verzekeringskosten raadsleden met terugwerkende kracht vergoed

Verzekeringskosten raadsleden met terugwerkende kracht vergoed

Gemeenteraden kunnen met terugwerkende kracht bepalen dat raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen waarmee zij zelf een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, pensioen, ouderdom en overlijden kunnen treffen. De terugwerkende kracht geldt alsnog voor de periode vanaf de installatie van de raadsleden na de laatste raadsverkiezingen, te weten 29 maart 2018.

Volgens het rechtspositiebesluit van najaar 20181 mag de raad regelen dat raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte van de vergoeding van hun werkzaamheden, waarmee zij zelf een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden kunnen treffen. Diverse gemeenteraden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door dit in een verordening te regelen. Om terugwerkende kracht tot het begin van de raadsperiode (29-3-18) mogelijk te maken mogelijk te maken, moest een gemeenteraad een dergelijke verordening vaststellen tussen 1 januari 2019 en 29 maart 2019.

Voor veel gemeenteraden was dat te snel na de afkondiging van het rechtspositiebesluit. Om alle gemeenteraden toch in de gelegenheid te stellen een voorziening voor arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom mogelijk te maken voor de raadsleden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaald dat het ook na 29 maart 2019 mogelijk is om een verordening vast te stellen met terugwerkende kracht tot het begin van de zittingsperiode van de gemeenteraad2.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Artikel 3.1.9 uit het rechtspositiebesluit1 zorgt er voor dat raadsleden met de tijd die ze aan het raadswerk besteden geen nadeel ondervinden in de opbouw van pensioen en/of arbeidsongeschiktheidsrechten. Raadsleden zijn namelijk gemiddeld zo'n zestien uur per week kwijt aan het raadswerk waarin geen gewone baan of andere betaalde werkzaamheden verricht kunnen worden voor het opbouwen die rechten. De hoogte van de voorziening is maximaal hetzelfde bedrag als wat raadsleden per maand krijgen. De voorziening is daarom geen bonus3, maar is een extra vergoeding om zo voorzieningen te kunnen compenseren in de sfeer van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Belangenbehartiging en informatie

De rechten van raads- en commissieleden op vergoedingen en onkostenregelingen zijn te vinden in artikel 3.4 van het Rechtspositiebesluit. De regeling voor het met terugwerkende kracht instellen van een vergoeding voor verzekeringen is te vinden in punt 19c van deze recente Circulaire.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert namens alle gemeenteraadsleden overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken over adequate rechtspositieregels voor raads- en commissieleden. Voor een aantal onderdelen uit het rechtspositiebesluit heeft de vereniging advies gegeven over hoe gemeenteraden daarover zelf afspraken kunnen maken.

Bij vragen over de uitvoering van rechtspositieregels voor raadsleden en commissieleden kunt u contact met ons opnemen via info@raadsleden.nl.

1Besluit inzake rechtspositie, artikel 3.1.9
2Circulaire Rechtspositie ambtsdragers, punt 19
3Raad Waalwijk treft voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen