Verzwaard adviesrecht voor de raad bij invoering Omgevingswet

Verzwaard adviesrecht voor de raad bij invoering Omgevingswet

De gemeenteraad krijgt een sterkere positie bij de invoering van de Omgevingswet. Het college kan niet meer het adviesrecht van de raad bij omgevingsplannen passeren. Dankzij een in de Tweede Kamer aangenomen amendement is het advies van de raad voortaan bindend.

Het amendement werd afgelopen donderdag ingediend door CDA-Kamerlid Erik Ronnes en is mede ondertekend door de Kamerleden Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, Paul Smeulders van GroenLinks en Jessica van Eijs van D66.

Bij het verlenen of onthouden van vergunningen voor activiteiten die buiten het omgevingsplan vallen, kan het college de raad niet meer passeren. Door dit amendement heeft de raad een verzwaard adviesrecht verkregen. Hierdoor is het advies van de raad bindend en zal het college dit advies volgen bij het verlenen of onthouden van vergunningen.

Op het moment dat er meerdere bestuursorganen bij betrokken zijn, kan de raad nu verzoeken om een beslissing over instemming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er zaken met betrekking tot de Omgevingswet worden besloten in samenwerkingsverbanden. Ook hierbij geldt dat het advies van de raad bindend is.

Positie van de raad

Door dit amendement is de positie van de raad versterkt. Als het gaat om zaken rondom de Omgevingswet, is zijn invloed vergroot. Het college of andere bestuursorganen kunnen de besluiten en adviezen niet zomaar meer aan de kant schuiven. De raad als geheel is zodoende sterker geworden.

Meer info

Lees hier de volledige tekst van het amendement.