VGS-voorzitter: regionale samenwerking is goedkoper

VGS-voorzitter: regionale samenwerking is goedkoper

Het werk van gemeenteambtenaren in onderhoud, uitvoering, beheer en taken als personeel, informatie en financiën kan goedkoper en beter. Maar dan moet dat  in regionale samenwerking gebeuren, vindt Marcel Meijs, de vertrekkende voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Om te beginnen dienen gemeentesecretarissen maatschappelijke en financiële problemen in hun gemeente niet zelfstandig, maar samen met de collega’s van de gemeenten in hun regio aan te pakken en op te lossen. Rode draad daarbij is dat ‘de gemeentesecretaris voortdurend op zoek moet naar “hoe kan het beter” en “hoe kan het goedkoper”,' aldus Meijs in zijn toespraak op het jaarcongres van de gemeentesecretarissen in Den Bosch. De gemeentesecretaris van Enschede maakte daar bekend dat hij stopt als voorzitter van de VGS.

Ambtenaren kunnen beter en goedkoper

Het werk van gemeenteambtenaren op onderhoud, uitvoering en beheer kan volgens Meijs beter en goedkoper. Daarvoor is nodig dat de werkzaamheden op grotere afstand van het gemeentebestuur worden georganiseerd. Volgens Meijs zijn er twee mogelijkheden: ‘Ofwel via intergemeentelijke samenwerking ofwel via outsourcing naar marktpartijen.’

Wanneer de conclusie is dat dit werk toch binnen het eigen huis van de gemeente gedaan moet worden, is het devies volgens Meijs: beperk de hoeveelheid leidinggevenden: ‘Introduceer lean-management en ga aan de slag met kwaliteit en efficiency.’

Bedrijfsvoering ook regionaliseren

Ook de gemeentelijke bedrijfsvoering (afdelingen als personeel, informatie en financiën) kan efficiënter en goedkoper. Volgens Meijs worden de kosten beperkt en de kwaliteit beter als gemeenten ook hier kiezen voor regionalisering. ‘Bedrijfsvoering geeft ook niet de kleur of is niet bepalend voor de identiteit van de gemeente. Wij hebben allemaal nog een wereld te winnen als het gaat om efficiënte bedrijfsvoering.’

De VGS-voorzitter vindt dat gemeenten de decentralisatie van taken voor langdurige zorg, participatie van mensen met een handicap en de jeugdzorg moeten gebruiken om zo veel mogelijk werk in regionaal verband uit te voeren.

Ambtenaren moeten zich aanpassen

Ambtenaren dienen zich te schikken naar het samenwerken in regionaal verband. Ambtenaren moeten bereid zijn om van werkplek te wisselen, zowel binnen het gemeentehuis als naar andere gemeenten in de eigen regio. De ambtelijke cultuur moet daarom veranderen, en gemeentesecretarissen kunnen daarbij helpen door de arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren in hun regio gelijk te trekken.

De secretarissen moeten er voor zorgen dat ambtenaren beseffen dat de gemeente een partner in samenwerking wordt met andere organisaties in zorg, onderwijs, veiligheid, arbeidsmarkt en economische innovaties. ‘Wij moeten onze medewerkers coachen en begeleiden in het beter oppakken van de rol van Arrangeur, Frontlijner, Dienstverlener en Handhaver”, betoogde Meijs.