Vice-voorzitter Gerard Ram wordt wethouder

Vice-voorzitter Gerard Ram wordt wethouder

DEN HAAG - Gerard Ram, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, is donderdagavond benoemd tot wethouder van de gemeente Zaanstad. Als gevolg daarvan is Gerard Ram niet langer vice-voorzitter noch bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Gerard Ram werd in september 2014 lid van het bestuur van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (toen nog Raadslid.Nu geheten) en vervolgens ook benoemd tot vice-voorzitter. Als vice-voorzitter heeft hij ten tijde van de debatten over vluchtelingenopvang vooral aandacht gevraagd voor de agressie van inwoners tegen raadsleden en met name voor de te geringe aandacht voor nazorg voor raadsleden die te maken hebben gehad met agressie, geweld en intimidatie. De aandacht voor nazorg is dit voorjaar opnieuw onderstreept met het rapport Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden.

Gerard Ram was in de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Zaandam. Bij de raadsverkiezingen was hij lijsttrekker voor de VVD en boekte hij een goed resultaat: de VVD werd de grootste partij in Zaanstad. De collegeonderhandelingen hebben geleid tot een 6-partijencollege van VVD, PvdA, ROSA, D’66, CDA en ChristenUnie.

Met de benoeming tot wethouder eindigt automatisch het lidmaatschap van Gerard Ram als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hij is door deze benoeming geen raadslid meer. Voorwaarde voor een bestuurslidmaatschap is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zag na de raadsverkiezingen van 21 maart al vier bestuursleden vertrekken omdat hun raadslidmaatschap eindigde: Roelie Bosch, Marian Pater, Ruud Niewold en Martin Sagel. Op de ledenvergadering van 23 juni in Houten staat de benoeming van tien nieuwe bestuursleden geagendeerd.