Video voor burgemeestersvacature stelt raad centraal

Video voor burgemeestersvacature stelt raad centraal

De raad wordt centraal gesteld in de nieuwe burgemeestersvacature van Venray. In een speciaal gemaakte video vertellen de acht fractievoorzitters wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester van Venray.

Deze video doet recht aan het feit dat de raad centraal staat bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester.  Dit filmpje communiceert dat ook naar de inwoners via sociale media. De fractievoorzitters vertellen in de video ook wat inwoners belangrijk vinden bij de nieuw te selecteren burgemeester. Ook laat het zien dat de openstelling van een burgemeestersvacature op een andere wijze kan worden ingevuld dan uitsluitend een schriftelijke advertentie.

Rechten van de Raad

De raad gaat over de selectie en keuze van burgemeester en is vaak 9 maanden bezig met dit proces. Zodra er naar een nieuwe burgemeester gezocht moet worden stelt de raad een vertrouwenscommissie samen waarin  verschillende raadsleden deelnemen. Zij stellen met inbreng van de inwoners een profielschets op die wordt opgenomen in de vacature. De commissaris van de koning ontvangt vervolgens de sollicitatiebrieven en kan een voorselectie maken. Maar de gemeenteraad heeft het volste recht om alle sollicitatiebrieven te zien en om te bepalen wie er op gesprek komt. Ook heeft de commissie het recht om af te wijken van de adviezen van de commissaris van de koning. Uit de geselecteerde kandidaten worden vervolgens twee kandidaten gekozen. De raad stemt daarna wie eerste en wie de tweede kandidaat is om de nieuwe burgemeester te worden. De twee kandidaten worden voorgedragen bij de minister met de aanbeveling voor de eerste kandidaat. De praktijk sinds 2002 is dat de minister altijd de voordracht van de raad voor een nieuwe burgemeester volgt.

Meer informatie?

Wil je het filmpje bekijken? Klik dan hier

Wil je meer weten over de burgemeestersbenoeming? Klik hier