Vier formele toetsingsgronden nieuwe raadsleden

DEN HAAG – De kandidaat-raadsleden die woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen zijn nog geen automatisch raadslid. De geloofsbrievencommissie toetst de kandidaten op vier formele toetsingsgronden.

De geloofsbrievencommissie komt in actie nadat de uitslag is vastgesteld door het stembureau. De commissie richt zich op het toetsen van de wettelijke vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dat wil zeggen:

1. vaststellen dat het betreffende kandidaatslid op grond van de verkiezingsuitslag is gekozen (Kieswet);

2. vaststellen dat het betreffende kandidaatslid woonachtig is in de gemeente, ouder is dan 18 en niet is uitgesloten van het kiesrecht (artikel 10 Gemeentewet);

3. vaststellen dat er een overzicht is van de nevenfuncties (artikel 12 Gemeentewet);

4. vaststellen of er sprake is van onverenigbare functies dan wel verboden handelingen (conform artikel 13 en 15 van de Gemeentewet).

Installatie nieuwe raadsleden op 27 maart

Raadsleden die op 19 maart worden gekozen, horen in de dagen erna of zij inderdaad zijn gekozen. De geloofsbrievencommissie uit de oude gemeenteraad heeft tot en met woensdag 26 maart de tijd om het onderzoek van de geloofsbrieven te doen. De nieuwe raad komt op donderdag 27 maart bijeen voor de beëdiging.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier