Vier nieuwe rollen voor gemeenteraad

Vier nieuwe rollen voor gemeenteraad

DEN HAAG – De gemeenteraad krijgt vier nieuwe rollen. De aanleiding daarvoor is de overdracht van nieuwe taken voor zorg, participatie en jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015.

De vier nieuwe rollen voor de gemeenteraad komen in de plaats van vier oude rollen:

  1. Van sturen gaat de raad naar ondersteunen;
  2. Het raadswerk is niet gericht op een uitkomst, maar op het realiseren van een proces;
  3. De raad verandert van politieke arena naar maatschappelijk platform;
  4. De raad is er niet om een oplossing te bieden, maar om problemen te definiëren.

De Twentse hoogleraar Marcel Boogers somde de vier nieuwe rollen voor de raad op tijdens de deelsessie “Waarom raadsleden juist nu belangrijk zijn'' op het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers afgelopen vrijdag in Zwolle.

Controle- en monitoringsgolf

Boogers waarschuwde de raadsleden zich bij de uitvoering en het toezicht op de nieuwe zorg- en participatietaken niet te laten meezuigen in een gedetailleerde planning- en controlcyclus. De kans daarop is groot ook omdat de Haagse ministeries een uitgebreid systeem van controle- en toezicht aan het optuigen zijn. Dit om geïnformeerd te blijven over hoe de 403 gemeenten de nieuwe taken gaan uitvoeren. ‘We gaan ons kapot monitoren’, waarschuwde Boogers.

Juist daarom riep hij de raadsleden op om de straat op te gaan. ‘Leg je oor te luister. Wat gebeurt er. Luister naar de verhalen en houd hoorzittingen om te achterhalen hoe het gaat in de buurten en wijken.’

Omgekeerde participatieladder

De Twentse hoogleraar adviseerde de gemeenteraden om de zogeheten omgekeerde participatieladder toe te passen. Eerst loslaten in plaats van eerst reguleren (zie foto).

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 oktober 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier
Sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden vergoedt de gemeente contributie van de beroepsvereniging waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu