Vier op de tien raadsleden wil ander vergadermodel

Vier op de tien raadsleden wil ander vergadermodel

Ondanks het feit dat driekwart van de raadsleden aangeeft wel min of meer tevreden te zijn met het vergadermodel waarmee ze werken, geeft 40 procent van de raadsleden aan over te willen stappen naar een ander vergadermodel. Daar tegenover staat dat de helft van de gemeenteraadsleden niet van model wil veranderen.

Dit blijkt uit onderzoek naar tevredenheid over vergadermodellen onder een representatieve groep van raadsleden. Het onderzoek is uitgevoerd door Invior in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Tevredenheid

Het vergadermodel zonder commissies kent de meeste raadsleden die aangeven niet tevreden te zijn. Ze vinden dat vergaderingen te veel tijd kosten en benoemen het feit dat alle raadsleden, ook als ze inhoudelijk niet over het onderwerp gaan, overal bij moeten zitten als minpunt.  Twee derde van de raadsleden die werken met dit model geeft aan naar een ander model te willen overstappen, voornamelijk vanwege de wens om sneller en meer gefocust tot besluitvorming te komen en het gebrek aan ruimte voor burgerparticipatie.

Ruimte

Raadsleden die werken met het model mét commissies zijn het meest tevreden met hun vergadermodel. Het raadscommissiemodel wordt gewaardeerd om zijn mogelijkheid tot specialisatie – ook door fractievolgers – en ruimte voor debat en burgerparticipatie. Kritiekpunten zijn bijvoorbeeld wel dat vergaderingen soms te lang duren en het feit dat een onderwerp tijdens meerdere vergaderingen - en dus meerdere avonden - wordt behandeld.

Voorkeuren

Er zijn geen significante verschillen in de voorkeur voor vergadermodellen tussen gemeenten van verschillende groottes. Het BOB-model en het commissiemodel zijn de meest gebruikte vergadermodellen, het agandacommissiemodel en de rondetafelmethode worden weinig gebruikt. In middelgrote steden (50-100K inwoners) wordt de BOB-methode relatief vaker gebruikt. Dit model wordt geprezen om zijn duidelijke besluitvormingsproces, maar wordt ook als tijdrovend ervaren.

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport Raadsvergadermodellen is hier te downloaden. Meedenken over de uitkomsten? Dat kan tijdens expertsessies op 9 februari in Apeldoorn en op 8 maart in Stichtse Vecht.

De bijeenkomst is uitsluitend voor vicevoorzitters van de raad, raadsleden en griffiers.