Vier spelregels voor gemeentelijke samenwerking

DEN HAAG – De gemeenteraad moet zelf de touwtjes in handen nemen om de invloed op gemeentelijke samenwerkingsverbanden te vergroten. Guido von Grumbkow en Harry ter Braak bepleiten dit in een reactie op de resultaten van de Raadslid.Nu-enquête over samenwerking en herindeling.

Uit de enquête bleek ook dat veel raadsleden herindeling als oplossing zien om dit probleem op te lossen. De vier spelregels van Von Grumbkow en Ter Braak voor raadsleden om meer grip te krijgen op gemeentelijke samenwerkingsverbanden:

-       Niet alle beleidsmatige expertise onderbrengen in het samenwerkingsverband. Door expertise zelf in huis te houden, kan de gemeenteraad geadviseerd worden bij eigen keuzes;

-       Eventuele strijdigheden tussen gemeenten moeten door de gemeenteraden worden opgelost. Nu worden de oplossingen vaak geregisseerd door de samenwerkingsverbanden. De gemeenteraden moeten hier zelf de touwtjes in handen houden;

-       Sturen op resultaten en kwaliteit die de gemeenteraad verwacht van het betreffende verband;

-       Het college moet jaarlijks verantwoording afleggen tegenover de gemeenteraad over de prestaties van het betreffende samenwerkingsverband. 

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging?Aanmelden kan hier!