Vijf factoren beïnvloeden gezag van de raad

Vijf factoren beïnvloeden gezag van de raad

Het gezag van de gemeenteraad wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Crises, schandalen, regelgeving en regionalisering maken het de raadsleden moeilijk. Het aanzien van de raad neemt hierdoor af. De vijf factoren worden genoemd die volgens onderzoek het aanzien van de raad beïnvloeden: de kwaliteit van raadsleden, hun benaderbaarheid, het probleemoplossend vermogen van de raad, integriteit en politiek-bestuurlijke rust.

De kwaliteit van de raad bestaat uit kennis en vaardigheden van de raadsleden, hun natuurlijke gezag en hun ervaring in de lokale politiek. Deze kwaliteiten hebben ze nodig voor focus op hoofdlijnen, het vermogen om daarover te communiceren, hun rolbewustzijn, (waar gaat de raad over?) en hun visie. Hoe beter raadsleden duidelijk kunnen maken naar welke samenleving zij streven, hoe beter zij de burger het gevoel geven dat er iets te kiezen valt in hun gemeente.

Probleemoplossend vermogen

Raadsleden kunnen hun gezag beïnvloeden door hun benaderbaarheid. Die is veel groter dan die van provinciale en landelijke politici. De burger is goed in staat om te reageren op wat lokale politici doen. Wat niet wil zeggen dat lokale politici daar iets mee kunnen. Hun probleemoplossend vermogen is een probleem voor hen. Mede door gebrek aan informatie en door de toenemende complexiteit van beleidsterreinen.

Andere factoren die daarop van invloed zijn dat lokale bevoegdheden steeds meer regionaal worden gebundeld; parttime raadsleden hebben een achterstand in kennis ten opzichte van bestuurders; en generalisten ervaren hetzelfde tegenover specialisten.

Integriteit

Een ondermijnende factor voor het gezag van de raad is de integriteit die steeds meer ter discussie staat. Onder meer door hogere eisen en verwachtingen. En door de opkomst van sociale media kunnen kleine akkefietjes al snel opgeblazen worden tot een groot schandaal.

Het complete artikel uit het magazine is te lezen via deze link.