Vijftig raadsleden op Raadsacademie in Domburg

Vijftig raadsleden op Raadsacademie in Domburg

Vijftig raadsleden waren zaterdag aanwezig bij de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het Zeeuwse Domburg. Er waren deelsessies voor nieuwe en voor ervaren raadsleden. De Raadsacademie is in Zeeland was de eerste van een reeks Raadsacademies die dit najaar worden gehouden.

De deelsessies in Domburg (gemeente Veere) stonden voor raadsleden in het teken van de vragen als: hoe ben ik een effectief raadslid? Hoe krijg ik als raadslid grip op regionale samenwerking? En wat moet ik als raadslid weten van gemeentefinanciën en aan welke knoppen moet ik als raadslid draaien om te sturen op een goede besteding van de gemeentelijke financiële budgetten? In het raadshuis van Veere in Domburg waren vooral raadsleden uit Zeeland aanwezig.

De Raadsacademies hebben tot doel raadsleden te ondersteunen bij hun raadswerk. Tevens fungeren ze als netwerkbijeenkomsten waardoor raadsleden van diverse gemeenten van elkaar kunnen leren. De Raadsacademie maakt onderdeel uit van een breed opleidingsprogramma voor raadsleden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Onderdeel daarvan is ook de digitale leeromgeving, zodat raadsleden vanachter hun eigen pc of ipad op thema’s, competenties en specifieke onderwerpen een aanbod kunnen vinden van handreikingen, infographics en filmpjes. Dit alles is er op gericht om het raadswerk slimmer, handiger, effectiever en met meer betekenis voor de inwoners uit te voeren. Voor de leeromgeving, zie: leeromgeving.raadsleden.nl. In de komende weken en maanden houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadacademies o.a. in Leeuwarden. Voor een overzicht van onze bijeenkomsten door het land kunt u onze agenda raadplegen: Agenda

Raadsacademie binnen uw eigen gemeente

Wanneer uw raad belangstelling heeft voor het houden van een Raadsacademie kunt u contact opnemen met Gerhard Brunsveld via gerhard.brunsveld@raadsleden.nl of mailen aan info@raadsleden.nl