Vindbaarheid raadslid op Twitter kan beter

Vindbaarheid raadslid op Twitter kan beter

UTRECHT - Raadsleden die actief zijn op Twitter zijn niet altijd even goed vindbaar en herkenbaar. Het beste zijn raadsleden op Twitter herkenbaar en vindbaar wanneer hun account de volgende gegevens bevat: een volledige voor-en achternaam, een duidelijke foto van het raadslid (+logo/naam van partij in de foto) en tot slot een biografie met daarin het woord ‘raadslid’/‘fractievoorzitter’ + partij + gemeente. Dit blijkt uit het rapport ‘Raadsleden in 140 karakters’ van Utrecht Data School dat in opdracht van Raadslid.Nu is opgesteld.

Raadsleden zijn gelijk te herkennen wanneer zij een duidelijke foto van zichzelf als profielfoto hebben ingesteld. Sommige raadsleden hebben een profielfoto waarin het ook het logo van hun politieke partij te zien is. Hierdoor zijn ze nog beter te herkennen als raadslid. Er zijn ook raadsleden die zich niet bewust zijn van het belang van het kiezen van een goede profielfoto voor hun vindbaarheid op Twitter. Zo ontbreekt regelmatig een profielfoto bij inactieve accounts. Daarnaast wordt ook regelmatig gekozen voor een moeilijk herleidbare foto, zoals een foto van een kind, een (huisdier), een cartoon, een omgeving etc. Voor raadsleden is het ook van belang wat zijn in de biografie van hun account vermelden. Veel raadsleden vermelden in deze biografie dat zij werkzaam zijn voor de gemeente en bij welke partij ze horen. Ook dit maakt het vinden en herkennen van raadsleden gemakkelijker.

Aantal raadsleden actief op Twitter
Van de 8933 raadsleden zijn er 5569 die een Twitteraccount hebben, zo blijkt uit het onderzoek van de Utrecht Data School Dit betekent dat 62 procent van de Nederlandse raadsleden te vinden is op Twitter.
 
Van de 5569 raadsleden met een Twitteraccount zijn er 4163 die in het afgelopen half jaar minstens één eigen tweet hebben verstuurd. De meeste tweets worden verstuurd door een klein aantal raadsleden die erg actief zijn op Twitter. Het grootste gedeelte van de twitterende raadsleden heeft het afgelopen jaar weinig tweets verstuurd. Raadsleden retweeten meer dan dat zij eigen tweets versturen. De retweets zijn voornamelijk afkomstig van mediakanalen en politieke partijen. De analyse, die Utrecht Data school heeft uitgevoerd, van de inhoud van de zelfgestuurde tweets suggereert dat raadsleden hun volgers via tweets op de hoogte houden van gebeurtenissen. Daarnaast worden er veel partijen genoemd en wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die recent in de belangstelling hebben gestaan, zoals het vluchtelingendebat. 

Provinciale verdeling.
Raadsleden uit de provincie Flevoland – een van de meest dunbevolkte provincies – zijn het actiefst op Twitter, namelijk 77 procent. Dat is opmerkelijk omdat in andere dunbevolkte provincies het aantal raadsleden dat twitter laag is. De provincies in het midden van het land scoren het hoogste. Het percentage raadsleden dat Twitter gebruikt per provincie ziet er gerangschikt als volgt uit:

1. Flevoland (77 procent)
2. Overijssel (74 procent)
3. Utrecht (70 procent)  
4/5. Gelderland en Zuid-Holland (69 procent)
6. Drenthe (68 procent)
7. Noord-Holland (62 procent)  
8. Zeeland (57 procent)
9. Noord-Brabant (54 procent)
10. Groningen (51 procent)
11/12. Friesland en Limburg (50 procent).   

Positieve tweets
Er zijn 234.437 tweets van raadsleden die geplaatst zijn tussen 1 januari 2016 en 10 juni 2016 geanalyseerd op inhoud. Het blijkt dat er vooral positieve woorden worden gebruikt, als ook tijdsaanduidingen, partijen en specifieke topics, zoals over vluchtelingen. In een zogeheten wordcloud heeft de Utrecht Data School dat in beeld gebracht

Aandachtspunten
De onderzoekers van Utrecht Data School adviseren de raadsleden niet alleen om te zorgen dat zij herkenbaarder zijn als raadslid. Er wordt de raadsleden ook aangeraden om slimmer en beter gebruik te maken van de functies van het social mediaplatform en aan te sluiten bij de gewoontes op Twitter, bijvoorbeeld door het gebruik van mentions en hashtags in tweets en in de biografie. Raadsleden dienen daarbij altijd te zorgen dat zij op een social platform op dezelfde manier communiceren als via andere communicatiekanalen.

Het rapport ‘Raadsleden in 140 tekens’ is vandaag door Utrecht Data School gepresenteerd in Utrecht. Thomas Boeschoten vertelde in zijn presentatie hoe raadsleden hun vind- en zichtbaarheid kunnen vergroten op social mediaplatforms. Hij liet de raadsleden ook zien hoe hun gedrag op twitter kan worden geanalyseerd. Daarnaast gaf hij aan hoe raadsleden de interactie met inwoners respectievelijk kiezers kunnen vergroten met behulp van social media.
De presentatie van Boeschoten over de onderzoeksresultaten is te bekijken via deze link. De presentatie met de introductie door Mirko Tobias Schäfer is te bekijken via deze link.

Wie het hele rapport ‘Raadsleden in 140 tekens’ wilt lezen, klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 september 2016. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

 Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!