Vlissingen: Eigen raadsonderzoek sneller, goedkoper en begrijpelijker

DEN HAAG – De keuze voor eigen onderzoek door de gemeenteraad van Vlissingen in de bonnetjes-kwestie is ‘absoluut’ aan te bevelen. Dat zegt Coen van Dalen, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Vlissingen en voorzitter van de raadscommissie die het onderzoek uitvoerde naar het declaratiegedrag van burgemeester en wethouders.

‘Het voordeel van een eigen onderzoekscommissie is dat verschillende politieke partijen er in zitten. Het kost qua geld niets, hooguit wat extra tijd van ons als raadsleden. Als we voor een onderzoek door een bureau hadden gekozen, had het veel langer geduurd. Bovendien gebruiken wij in ons rapport gewone mensentaal. Dat was ook belangrijk want de mensen in de straat begrepen er niets meer van. Die denken dat het om een grote pot geld gaat. Ik denk dat het gelukt is om het allemaal in gewone taal op te schrijven’, blikt Van Dalen terug op een roerige week.

De week begon met de presentatie van het Bonnetjes-onderzoek van de raadscommissie op maandag 2 september naar de declaraties van de burgemeester en het college. Ook al werd vastgesteld dat burgemeester René Roep juridisch niet in de fout was gegaan, de druk op Roep om op te stappen nam alleen maar toe. Donderdagmiddag 5 september – enkele uren voor de raadsvergadering over het Bonnetjes-onderzoek van de commissie – stapte Roep op als burgemeester van Vlissingen.

Raad als politieke arena 

Was het niet jammer dat er in de raadvergadering, de politieke arena, over het rapport met  de burgemeester daardoor geen debat kon worden gevoerd? Van Dalen: ‘Dat debat was in de vorige raadsvergadering al gevoerd. De burgemeester heeft toen al toegegeven een beetje dom te zijn geweest. Als we nu een debat met de burgemeester gehad zouden hebben, zou dat een soort afschieten zijn geworden. Daar was niemand bij gebaat’. 

Het Vlissingse CU-raadslid stelt vast dat ex-burgemeester Roep juridisch niet buiten zijn boekje is gegaan met zijn declaraties. ‘Het ging er ons om dat hij met eervol ontslag zou gaan. Wij hebben door de keuze van een eigen onderzoekscommissie heel veel kunnen sturen. We hebben over de zaak ook meer tijd achter de schermen gesproken dan dat we dat in een raadsvergadering zouden hebben kunnen doen.’

De conclusies van de onderzoekscommissie zijn donderdagavond in de raadsvergadering overgenomen en vastgesteld. De boodschap van de Vlissingse gemeenteraad aan het Vlissingse stadsbestuur is duidelijk: geen schimmig creditcardgebruik meer maar zelf restaurantnota’s voorschieten, overleggen tussen collegeleden vinden plaats in het stadhuis of op een plaats waar de kosten niet declarabel zijn en de gedragscodes voor burgemeester en wethouders worden aangescherpt zodat een nieuw aantredende burgemeester of wethouder bij aanvang begrijpt wat de mores zijn rondom het declareren.

Van Dalen: ‘Ik zou terugblikkend absoluut elke raad aanbevelen om zelf onderzoek uit te voeren. Natuurlijk hangt dat wel enigszins af van de omvang van het onderzoek. Bovendien hadden wij een deskundige griffie die goed werk heeft verricht.’

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.