VNG-commissie ‘Raadsleden en Griffiers’ zoekt kandidaten

DEN HAAG – Raadsleden die interesse hebben in lobby- en belangenbehartigingswerk voor raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kunnen zich melden voor de nieuwe commissie Raadsleden en Griffiers van de VNG die eind dit jaar van start gaat.

Het doel van de commissie is om de rol en de positie van de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium op de kaart te zetten op de diverse thema’s waarop de VNG actief is. De commissie zal intensief samenwerken met de andere VNG-commissies en het VNG-bestuur, en zal gevraagd en ongevraagd advies verschaffen aan de andere commissies en het bestuur over de positie en de rol van de gemeenteraad.
De commissie zal het eerste jaar een eigen agenda, aanpak en werkwijze ontwikkelen. Na dat jaar volgt een evaluatie en op basis daarvan zal de commissie worden verankerd in de structuur van de VNG.

Aanleiding nieuwe commissie
De speciale commissie voor raadsleden en griffiers is ontstaan door een aanbeveling van de commissie Governance. Deze commissie stond onder leiding van VNG-secretaris Arno Brok, burgermeester van Dordrecht, die in 2013 adviseerde hoe vorm moest worden gegeven aan het bestuur en commissies. Afgelopen voorjaar heeft een delegatie van het VNG-bestuur bestaande uit Arno Brok, raadsgriffier Josee Gehrke, en Harens raadslid Mathilde Stiekema overleg gevoerd over deze nieuwe commissie met Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers.

Meer informatie en aanmelden
Raadsleden worden hartelijk uitgenodigd om zich aan te melden voor de commissie. Er wordt gezocht naar gemotiveerde kandidaten die beschikken over ervaring, expertise en een netwerk dat van toegevoegde waarde kan zijn voor de commissie.
Aanmelden als kandidaat voor de commissie is mogelijk vanaf aanstaande vrijdag 4 september tot en met 25 september. De profielen van de commissieleden, meer informatie en aanmelden is mogelijk via www.vng.nl/governance.
Uit alle kandidaten maakt de speciale commissie Noordanus een voordracht van de te benoemen leden van de commissie. Raadslid.Nu heeft het recht om bij deze commissie een aanbeveling te doen. De definitieve benoeming vindt plaats in november tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 september 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu