U bent hier

VNG-voorstel verzwakt positie van raad bij afvalinzameling

De VNG wil de verantwoordelijkheid van gemeenten voor gescheiden afvalinzameling en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) anders organiseren. Dat leidt er onder andere toe dat de raad de directe zeggenschap verliest over een van de meest zichtbare gemeentelijke taken en de wijze waarop zij de belangen van inwoners kan vertegenwoordigen.

Het voorstel ligt ter besluitvorming voor op de Buitengewone ALV van aanstaande vrijdag. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid te bepalen hoe er namens hun gemeente wordt gestemd bij VNG-vergaderingen, maar doen dit zelden. Zo is deze motie over afvalinzameling mogelijk alleen in Gooise Meren in de raad behandeld.

Waar gaat deze motie over?

Sinds 2015 hebben gemeenten de regie over inzameling, verwerking en vermarkten. Bedrijven die verpakkingsmateriaal produceren betalen, via het Afvalfonds Verpakkingen, een vergoeding aan gemeenten per ton gekwalificeerd afval.

In het VNG-voorstel gaat het Afvalfonds alleen voor inzameling betalen en gaat de regie naar de verpakkingsindustrie óf naar een samenwerkingsverband van inzamel- en verwerkingsbedrijven. Die werken voor 250 gemeenten. Individuele gemeenten, die nu nog lokaal het afvalbeleid (mede-) bepalen, verliezen hiermee autonomie.

Invloed uitoefenen vanuit de raad?

VNG stelt modelcontracten en beleidsvisies op waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Gemeenten worden hierover geïnformeerd via VNG-brieven die vaak bij de lijst van de ingezonden stukken staan, maar in veel gevallen slechts ter kennisgeving worden vastgesteld. In dit geval gaat het echter om een voor gemeenten ingrijpend besluit op een zeer zichtbare gemeentelijke taak. Het is aan de raad om snel aan te geven aan de vertegenwoordigers van hun gemeente bij de VNG-vergadering of dit voorstel niet eerst inhoudelijk behandeling in de gemeenteraad behoeft, alvorens daar aanstaande vrijdag mee in te stemmen.

Meer weten?

Hugo Bellaart, raadslid voor de VVD in Gooise Meren, heeft een opiniestuk geschreven voor Binnenlands Bestuur waarin het voorstel uitgebreid tegen het licht wordt gehouden en wat u kunt doen om het in uw raad te bespreken.