Volksvertegenwoordigen: ‘Werk aan je profiel als raadslid door gerichte keuze op onderwerpen’

Volksvertegenwoordigen: ‘Werk aan je profiel als raadslid door gerichte keuze op onderwerpen’

De nieuwe tegeltjeswijsheid voor raadsleden is: volksvertegenwoordigen moet je doen! Marcel Boogers, lid van de raad voor het openbaar bestuur (Rob), gaf dit advies aan de raadsleden en griffiers op de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden van afgelopen vrijdag in Lelystad. En om het vizier op de samenleving scherper te krijgen, gaf Boogers als extra advies: ‘Werk aan je profiel. Onderscheid je op thema’s, bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat je opkomt voor de belangen van dit dorp, of deze wijk of voor dit onderwerp.’

Marcel Boogers verzorgde op de druk bezochte bijeenkomst in Lelystad een presentatie over “15,9 uur – De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie”. Boogers stak de raadsleden een hart onder de riem. ‘Raadsleden bashen is tegenwoordig gemeengoed geworden omdat raadsleden behandeld worden alsof ze een fulltime ambtenaar zijn. Raadsleden moeten geen fulltime ambtenaar worden!”

Raadslid: boekhouder of dromer

Raadsleden willen, zo blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014, ook meer volksvertegenwoordiger zijn en minder vergaderen op het stadhuis of gemeentehuis. Minder tijd aan vergaderen in het gemeentehuis besteden kan maar daarvoor is nodig dat ‘je je als raadslid niet in de planning- en controlcyclus, in de wereld van het stadhuis, moet laten zuigen.’

Die planning- en controlcyclus gaat over geld en cijfers en maakt daarmee van raadsleden boekhouders. En dat is volgens Boogers verkeerd want ‘raadsleden zijn politici en politici zijn dromers en stellen zich de vraag wat willen we!’

Raadslid: werk aan je profiel

Om er voor te zorgen dat je als raadslid juist een goed en actief volksvertegenwoordiger bent, had Boogers diverse tips en adviezen aan raadsleden om de verbinding met de samenleving te versterken: ‘Werk aan je profiel. Onderscheid je op thema’s bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat je opkomt voor de belangen van dit dorp, of deze wijk of voor dit onderwerp.’

Politieke spelletjes moeten daarbij, volgens het Rob, zoveel mogelijk worden vermeden. ‘Het moet wel ergens over gaan, maar elkaar het leven zuur maken, dat snappen de inwoners niet. Als politiek alleen maar wordt bedreven om de politiek, begrijpen de mensen niet. De vraag moet altijd zijn: kan ik als raadslid straks op straat nog uitleggen waarom ik voor of tegen stemde. We moeten namelijk geen Binnenhof willen zijn, lokale politiek gaat over het zoeken met elkaar van pragmatische oplossingen.’

Open coalitieakkoorden

Het Rob-rapport “15,9 uur” heeft vier aanbevelingen voor raadsleden en gemeenteraden: wees meer volksvertegenwoordiger, voorkom overmatige politisering, zorg voor de democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen en maak afspraken over taakverdeling in en tussen fracties. ‘Voor veel raden is het lastig om deze adviezen op korte termijn vorm te geven’, zo begon het Velsense raadslid Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) die gevraagd was om namens raadsleden te reageren op het Rob-rapport en de presentatie van Boogers.

Volgens Diepstraten is het belangrijk dat er geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden worden gemaakt. Overmatige politisering is volgens Diepstraten een gevolg van ego-gedrag van raadsleden. ‘We moeten er voor zorgen dat de inhoud de boventoon voert’.

Meer geld voor opleiding raadsleden

Diepstraten besteedt soms zelfs dertig tot veertig uur per week aan het raadswerk, ver boven het gemiddelde van 15,9 uur. ‘We moeten er voor zorgen dat we niet nog meer tijd aan het raadswerk besteden. Dat helpt niet. Wel is er meer geld nodig voor de opleiding van raadsleden.’

Wat Diepstraten betreft kan het rapport van de Rob raadsleden een spiegel voorhouden. In Velsen heeft hij over “15,9 uur” overleg gehad met een groepje van vijf raadsleden. ‘We hebben de afspraak gemaakt dat we de komende tijd met elkaar blijven praten over hoe we als raad onze rol moeten pakken.’

Meer informatie

Het Rob-rapport 15,9 uur is vorige maand door  de Rob aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aangeboden. Het rapport geeft adviezen en aanbevelingen over hoe de raad een verbindende rol kan vervullen. Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden was dat aanleiding om er een bijeenkomst over te houden met raadsleden en griffiers, die op vrijdagmiddag 20 mei in Lelystad is gehouden. Aanwezig waren een 50-tal raadsleden en griffiers.

Voor meer informatie over het rapport en de reactie lees en klik hier: