Voorbeelden ervaringen rekenkamerfunctie gevraagd

Voorbeelden ervaringen rekenkamerfunctie gevraagd

In het verlengde van het griffierstool en het burgemeesterstool komt er in het licht van de komst van de nieuwe gemeenteraden rond de verkiezingen ook een rekenkamertool. Deze tool wordt ontwikkeld in samenwerking met de NVRR door Petra Habets Advies & Ontwikkeling. Bij de opzet ervan zijn ook griffiers betrokken geweest. Voor een impressie van de tool: klik hier. 

Omdat elke gemeente zijn eigen bestuurscultuur kent is het streven het tool ook te vullen met goede voorbeelden vanuit het perspectief van de raad. Daarom verzoeken wij u om voor 6 maart goede voorbeelden over (de behandeling van) rekenkamerrapporten, verordeningen en/of onderzoeksagenda etc. te mailen naar rekenkamertool@petrahabets.nl.  

Enkele voorbeelden

  • De rekenkamer Zeist kent per onderzoek een "wisselspeler" met veel lokale expertise ten aanzien van het onderzoeksthema, dat is in de verordening opgenomen;
  • In de verordening van de Groene Hartrekenkamer is opgenomen dat de rekenkamer over de jaren heen budget kan sparen, zodat de raad ten aanzien van een eigen orgaan niet coulanter hoeft te zijn dan ten opzichte van de eigen organisatie;
  • Een raadslid van Breda heeft het initiatief naar zich toegetrokken om te komen tot een uitgewerkt en breed gedragen behandelvoorstel van een rekenkamerrapport;
  • De rekenkamer BEL-gemeenten (Blaricum Eemnes Laren) is vormgegeven in een stichting met spelregels om te voorkomen dat bezuinigingen bij één gemeente direct gevolgen hebben voor het functioneren van het geheel.  

Nadere toelichting op het rekenkamertool

Aan de hand van vier gezichtspunten van raadsleden ten opzichte van de rekenkamerfunctie worden antwoorden gepresenteerd op vragen die (potentiële) raadsleden over de rekenkamerfunctie kunnen hebben:

  • Hoe kunt u het beste uw onderzoeksvragen stellen aan de rekenkamer(commissie)?
  • Welke besluiten moet/kunt u nemen over de rekenkamerfunctie?
  • Hoe verhoudt de rekenkamerfunctie zich ten opzichte van andere raadsinstrumenten?
  • Wat doet u als raadslid met berichten (rapporten, brieven, rapporten, jaarverslagen) van de rekenkamer(commissie)?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Petra Habets Advies & Ontwikkeling: 030 236 9060.