Voorbeeldvragen voor bescherming digitale samenleving

Voorbeeldvragen voor bescherming digitale samenleving

Hoe worden persoonsgegevens door de gemeente bewaard en wanneer en waarom worden persoonsgegevens gebruikt? Hoe en op welke wijze heeft de gemeente inwoners geïnformeerd over hoe persoonsgegevens digitaal zijn opgeslagen en verwerkt?

Dit zijn enkele van de controlerende voorbeeldvragen die de privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgesteld. Het AP wil met deze voorbeeldvragen de gemeenteraad helpen zijn controlerende taak goed in te vullen zodat de verantwoordelijke wethouder scherper wordt gevraagd hoe de gemeente met de digitale verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het sociaal domein, zorg, vergunningverlening, etc.

Privacy

Vanwege de ingewikkeldheid van digitale technologie en privacy van persoonsgegevens heeft het AP een aantal vragen opgesteld met een bijbehorende toelichting, zodat raadsleden met behulp van deze vragen het gesprek kunnen starten. Indien raadsleden geen of onduidelijke antwoorden krijgen van het college dan kunnen ze hierop doorvragen.

Filmen

De digitalisering van de samenleving is voor het AP aanleiding om voorbeeldvragen voor raadsleden te maken hoe gemeenten persoonsgegevens verwerken in regionale samenwerkingsverbanden, door de introductie van nieuwe digitale technieken en ter bescherming van de privacy. Digitalisering biedt gemeenten tal van mogelijkheden om de dienstverlening sneller te maken en te verbeteren. Denk bijvoorbeeld ook aan het filmen van personen in het gemeentehuis of het digitaal opslaan van kentekens. Nadelen hiervan zijn dat het de privacy van het gebruik van persoonsgegevens aantast.

Rol van de raad

Volgens het AP hoort privacy een terugkerend onderwerp te zijn binnen de raadszalen. Het is immers een grondrecht, waarbij de raad een rol kan spelen. Het is dus volgens het AP belangrijk dat de raad hiernaar kijkt en kritische vragen hierover stelt, aangezien we in een tijd leven waarbij digitalisering steeds vaker voorkomt bij overheidinstanties. De raad kan hier dus niet op achterlopen aldus het AP.

Meer informatie

Klik hier voor het nieuwsbericht van de Autoriteit persoonsgegevens over inzet van technologie en samenwerkingsverbanden in gemeenten.

Klik hier voor vragen die u als raadslid kunt stellen op het gebied van privacy. 

Klik hier voor vragen die u als raadslid kunt stellen op het gebied inzet van technologie. 

Klik hier voor vragen die u als raadslid kunt stellen op het gebied samenwerkingsverbanden met andere partijen.