Voordracht voorzitter en nieuwe bestuursleden

Voordracht voorzitter en nieuwe bestuursleden

De voordracht voor een nieuwe voorzitter en de nieuwe bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is rond. De verkiezing van de nieuwe voorzitter en bestuursleden van de vereniging staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 11 juni 2022 in Utrecht.

Als voorzitter wordt voorgedragen Hanneke Willemstein, raadslid uit Alphen-Chaam. Daarnaast worden als bestuurslid voorgedragen de volgende raadsleden: Alinda Fredriks (Apeldoorn), Johan Hessing (Terneuzen), Ingo Kehe (Weststellingwerf), Jacques van Loevezijn (Raalte), Marjolijn Mijling (Nijmegen), Jort Molenaar (Tilburg), Erwin Rutten (Waalre), David Schalken-den Hartog (Dordrecht), Jan Smits (Tynaarlo), Ricus Tiekstra (Drimmelen), Abdullah Uysal (Dordrecht) en Frits van Vugt (Gilze Rijen).

Wisseling

De benoeming van de nieuwe voorzitter en bestuursleden is nodig omdat een deel van de huidige bestuursleden, waaronder voorzitter Bahreddine Belhaj, sinds de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen raadslid meer zijn. Als gevolg daarvan vindt er een wisseling van bestuursleden plaats. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden telt maximaal dertien bestuursleden, inclusief de voorzitter. Bestuursleden en voorzitter worden gekozen voor een termijn van vier jaar.

Verantwoording gevoerd beleid

De verkiezing van de voorzitter en de benoeming van bestuursleden is een van de agendapunten van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden op zaterdag 11 juni in Utrecht. Verder legt het oude bestuur in deze vergadering ook verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid.

Jaarrekening

De ledenvergadering wordt daarom ook gevraagd om het bestuurlijk verslag en de jaarrekening van 2021 vast te stellen. Ook is er een voorgestelde statutenwijziging en het vaststellen van een huishoudelijk reglement. Alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn welkom bij de Algemene Ledenvergadering in Utrecht, die aansluitend wordt gevolgd door een Raadsacademie met onderwerpen als: Raad & Klimaat, Raad & Omgangsvormen, Raad & Sociaal Domein, Raad & Veiligheid.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen concept verslag ALV 21 november 2021
  4. Vaststellen concept jaarrekening 2021
  5. Vaststellen concept bestuurlijk jaarverslag 2021
  6. Verkiezingen: voorzitter & bestuur
  7. Wijziging Statuten & vaststellen Huishoudelijk Reglement
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Stukken

Op de agenda staan de volgende vergaderstukken: verslag ALV 21 november 2021, bestuurlijk jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021, het voorstel tot wijziging van de statuten en het voorstel tot vaststelling van een huishoudelijk reglement. Iedereen die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kan de stukken van tevoren inzien. Wilt u de stukken ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: info@raadsleden.nl

Raadsacademie

Aansluitend op de ALV volgt de Raadsacademie. U kunt zich nog steeds aanmelden voor het bijwonen van een van de sessies via het formulier in de link.