Voorzitter Peter Otten: "Raadsvragen horen bij controlerende rol van de raad"

Voorzitter Peter Otten: "Raadsvragen horen bij controlerende rol van de raad"

Het stellen van raadsvragen kost geld. In Rotterdam maar liefst 1,3 miljoen euro sinds de verkiezingen van 2010, zo berekende dagblad Metro. Dat is 1.000 euro per vraag, want sinds die tijd zijn 1.271 vragen gesteld. Peter Otten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is van mening dat vragen goed passen in de controlerende rol van de gemeenteraad.

Hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente Marcel Boogers noemt het hoge aantal vragen "scoringsdrift" dat leidt tot enorme belasting voor het ambtenarenapparaat. Ook dienen vragen vaak ter geruststelling van de achterban of voelen raadsleden zich niet goed geïnformeerd. Hij denkt dat het instellen van een vragenuurtje en het toegankelijker maken van de ambtenarij verlichting kan brengen.

Peter Otten: "Het gaat hier om het functioneren van de democratie en het stellen van vragen is daarin een instrument dat we moeten gebruiken om bevredigende antwoorden te kunnen krijgen van het bestuur. In het presidium van de raad kun je afspreken de stand te laten bijhouden. Het kan nooit kwaad om de efficiency te beschouwen."

Otten bevestigt dat zeker op weg naar de verkiezingen de behoefte aan profilering groter wordt. "Sommige raadsleden bijten zich vast in een dossier en worden daar heel bekwaam in. Dat dient ook de waarheidsvinding. Het is niet alleen voor profilering." Een vragenuurtje kan een goede functie hebben, vindt Otten. "Als ventieltje tegen overdruk, maar het moet niet in de plaats komen van raadsvragen stellen."

Het uitgebreide artikel inclusief reactie van Peter Otten vind je op de website van Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/raadsvragen-horen-bij-controlerende-rol-raad.9074095.lynkx?utm_source=BB%202013-07-26&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws