Voorzitter prijst realiteitszin raadsleden

Voorzitter prijst realiteitszin raadsleden

GOUDA/DEN HAAG – De meeste raadsleden willen liever niet herindelen, maar zien tegelijkertijd in dat herindeling onvermijdelijk is. Deze realiteitszin van raadsleden werd door voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu geprezen op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het Huis van de Stad in Gouda.

Raadslid.Nu presenteerde in Gouda de uitkomsten van de landelijke enquete onder raadsleden over samenwerking en herindeling. Uit het onderzoek blijkt dat raadsleden regionale samenwerking als een bedreiging voor de lokale democratie beschouwen.

De Twentse hoogleraar prof. Marcel Boogers hield de raadsleden een spiegel voor. Boogers constateerde dat de raadsleden de gemeentelijke taken het liefste in samenwerking uitgevoerd zien worden. ‘Zonder samenwerking kunnen we onze taken niet uitvoeren. Ik geloof dus ook niet dat samenwerking de lokale democratie bedreigt. Belangrijk is dat raadsleden scherp hun vinger aan de pols houden en dat ze controleren wat er in samenwerking gebeurt.’ 

Herindeling krijgt veel steun van raadsleden
Burgemeester Bas Eenhoorn (Vlaardingen) en ex-burgemeester en voormalig Tweede Kamerlid Dick de Cloe noemden evenals het merendeel van de aanwezige raadsleden de grote support van raadsleden voor herindeling – namelijk onwenselijk, maar wel onvermijdelijk – als de opvallendste uitkomst uit de Raadslid.Nu-enquete. Vanuit de hoek van de bestuurders (Eenhoorn en De Cloe) werd onderschreven dat ‘Bestuurders maken de dienst uit in regionale samenwerking, de gemeenteraad zit er bij en kijkt er naar.’

Willem Schoof, fractievoorzitter van een van de oudste lokale partijen van Nederland, de Vrije Kiesvereniging uit Vlist, betoogde dat raadsleden het initiatief in handen moeten nemen om greep te houden op dat wat er in samenwerking gebeurt. Volgens het Naardense PvdA-raadslid Lars Voskuil is dat enorm lastig. ‘Ik heb als raadslid wel eens bij een bestuursvergadering van regionale samenwerking gezeten. Die vergadering was in zes minuten klaar.’

Stemmen op 19 maart
De Voorschotense ex-wethouder Freddy Blommers, kandidaat-raadslid voor D66 in Voorschoten, betoogde dat het voor de kiezer geen zin heeft om te gaan stemmen voor de gemeenteraad op 19 maart, want alle belangrijke beslissingen worden toch genomen in de tientallen gemeenschappelijke regelingen. Het zou beter zijn om fusieverkiezingen te houden, aldus Blommers. Zijn opponent, Karin Rosdorff, raadslid voor Leefbaar Oegstgeest, sprak dat juist tegen. Ondanks de problemen met controle door de raad op gemeentelijke samenwerking is het volgens Rosdorff voor kiezers nog steeds zinvol om op 19 maart te gaan stemmen op de lokale kandidaten.

De debaters die onder leiding van avondvoorzitter Henk Bouwmans tegen elkaar in het strijdperk traden waren Jan de Koning (GBG, Gouda) en Niek Verkaik (PvdA, Hardinxveld-Giessendam); Bas Eenhoorn (burgemeester Vlaardingen) en Dick De Cloe (ex-Tweede Kamerlid PvdA); Andre de Jeu (Nieuw Elan, Alphen aan den Rijn) en Mirjam Kerssenberg (VVD, Leidschendam-Voorburg); Edwin de Mol (VVD, Katwijk) en Johan Veld (PvdA, Gouda); Lars Voskuil (PvdA, Naarden) en Willem Schoof (VK/GB, Vlist); Jelle Beemsterboer (CDA, Schagen) en Theo Krins (ChristenUnie, Gouda); Freddy Blommers (D66, Voorschoten) en Karin Rosdorff-Molenveld (Leefbaar Oegstgeest).

Zie voor een impressie van beeld en uitspraken het twitteraccount van Raadslid.Nu: @RaadslidNu.

Raad Doet Er Toe
Voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu onderstreepte aan het slot van de avond dat de discussie en de uitkomsten van de landelijke enquete het belang van een sterke gemeenteraad en krachtige raadsleden onderstreept. ‘Een ding is zeker: De Raad Doet Er Toe’, aldus de Raadslid.Nu-voorzitter Peter Otten.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.