Voorzitterschap blijft voorbehouden aan raadslid

Voorzitterschap blijft voorbehouden aan raadslid

‘Raadscommissievergaderingen mogen alleen worden voorgezeten door raadsleden.’ Aldus minister Plasterk, die reageert op vragen van SP-kamerlid Ronald van Raak over de achtergrond van de voorzitter.

Aanleiding voor de vragen van het Kamerlid was de gegroeide praktijk in Dordrecht. In deze gemeente werd er vooruitgelopen op het wetsvoorstel dat raadscommissies ook door niet-raadsleden konden worden voorgezeten. Doel was om het neutrale geluid tijdens een vergadering te laten klinken, en dus werden er in Dordrecht ( en overigens ook in Zwijndrecht) externe voorzitters aangesteld.

Weinig binding

Het gevaar hierin bestaat volgens Plasterk en het SP-kamerlid dat externe voorzitters de commissies tegen betaling gaan leiden en zelf geen binding hebben met de gemeente. Een onafhankelijke voorzitter kan volgens de Haagse politici beter uit de gemeenteraad zelf komen. De Tweede Kamer steunt daarom het amendement van Van Raak om het wetsvoorstel af te keuren.

Zie voor meer informatie het artikel ‘Alleen raadsleden als commissievoorzitter’ in het VNG Magazine.