Vrouwelijke raadsleden Baarn starten actie voor meer vrouwelijke raadsleden

BAARN/DEN HAAG – Drie vrouwelijke raadsleden uit Baarn hebben het initiatief genomen om de lokale politiek minder een mannenaangelegenheid te maken. Zij organiseren, met steun van het presidium uit de raad, drie werkateliers voor vrouwen met interesse in de politiek in de maanden januari en februari. Dit is de eerste stap om meer vrouwen te interesseren voor het raadslidmaatschap, aldus Anne Slingerland (PvdA), Heidi van Otten (GroenLinks) en Suzanne Oortman (VVD).

In Baarn bestaat de gemeenteraad voor 84 % procent uit mannen tegenover 24 % vrouwen. Om dit te veranderen, wordt er in de drie bijeenkomsten verteld wat het raadswerk inhoudt en wat er leuk is aan het raadslidmaatschap. Er zijn 21 enthousiaste vrouwen die zich hebben gemeld en zij krijgen in de bijeenkomsten de basistheorie over de rol van de gemeenteraad maar ook wordt ingegaan op het ontwikkelen van een politieke stijl en hoe ze politiek actief kunnen worden.

Situatie in de rest van Nederland
De gemeenteraad van Baarn is geen uitzondering in vergelijking met de rest van Nederland. De gemeenteraden van 388 gemeenten tellen 2491 vrouwelijke raadsleden. Dat is ongeveer 28 procent van het totaal aantal raadsleden. Vooral buiten de Randstad is de verhouding man/vrouw in de gemeenteraad erg scheef. Limburg scoort het slechtste met slechts 23 procent vrouwelijke raadsleden. Een van de redenen voor het lage aantal vrouwen in gemeenteraden buiten de Randstad is dat linkse partijen als GroenLinks, PvdA en SP daar ondervertegenwoordigd zijn. Buiten de stedelijke gebieden zitten vooral lokale partijen en het CDA in de gemeenteraad die verhoudingsgewijs meer mannelijke dan vrouwelijke raadsleden hebben.

Blaricum met vrouwelijke raadsmeerderheid
De gemeente Blaricum is de enige raad waarin meer vrouwen dan mannen zitting hebben. Het Groningse Marum is de enige gemeente waarin evenveel vrouwen als mannen raadslid zijn. Daarentegen bestaan de gemeenteraden uit Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam enkel uit mannen. Deze twee Zuid-Hollandse gemeenten hebben wel elk één vrouwelijke wethouder.

Top 5: Gemeente met de meeste vrouwelijke raadsleden

Top 5: Gemeente met de minste vrouwelijke raadsleden

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 januari 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!