Vrouwelijke raadsleden stoppen sneller

Vrouwelijke raadsleden stoppen sneller

Vrouwelijke raadsleden stoppen veel eerder met het raadswerk dan mannelijke collega’s. Vooral vrouwelijke raadsleden jonger dan 40 jaar beeindigt het ambt van lokale volksvertegenwoordiger. Van de vrouwelijke raadsleden vertrekt 36 procent na 1 raadsperiode, bij mannelijke raadsleden keert 29 procent na 1 raadsperiode niet meer terug. Bovendien blijft 31 procent van de mannelijke raadsleden meer dan drie perioden van vier jaar raadslid; bij vrouwen is dat nog geen 17 procent.

Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis heeft deze resultaten vrijdagmiddag gepresenteerd op een bijeenkomst in de raadszaal van de gemeente Utrecht. Atria-onderzoekster Corine van Egten hoopt dat dit onderzoek er toe leidt dat bij de volgende algemene raadsverkiezingen in 2018 meer vrouwen zich kandideren en dat politieke partijen zich beter voorbereiden op de samenstelling van hun nieuwe raadsfracties.

Het aantal vrouwen in de gemeenteraad is 28 procent, het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is 38 procent. Bij linkse partijen is het aantal vrouwen bijna 32 procent, bij partijen op de rechterflank is dat bijna 24 procent.

Vergaderen na etenstijd

Atria heeft onderzocht wat de redenen voor de kortere loopbaan van vrouwen als raadslid is. Vrouwen zijn bescheiden; zij willen als kandidaat worden gevraagd. Vrouwen zijn bovendien meer van de inhoud, en hebben niets met het spel om de macht. Eenmaal in de raad stoppen vrouwen vooral omdat ze de zorg voor het gezin, een betaalde baan en het tijdrovende raadswerk niet kunnen combineren. Volgens Van Egteren zou efficienter vergaderen en later op de avond beginnen, na etenstijd, helpen. Een hogere vergoeding zou ook helpen, zodat vrouwelijke raadsleden minder afhankelijk zijn van hun betaalde baan. Atria heeft vastgesteld dat in de kleine gemeenten, met de laagste vergoedingen, het aantal vrouwelijke raadsleden het laagst is.

De vergoeding voor het raadslidmaatschap is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De onkostenvergoeding voor het raadswerk was ook afhankelijk van de grootte van de gemeente maar is door inspanningen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sinds 2014 in alle gemeenten gelijk getrokken.

Het rapport Vrouwenstemmen in de raad van Atria is te downloaden.

Vrouwen steken meer tijd in raadswerk

Vrouwelijke raadsleden besteedden meer tijd aan het raadswerk dan mannelijke collega’s: vrouwen 17,8 uur per week en dat is 2,6 uur hoger dan dat van hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit het vorige maand gepresenteerde Nationaal Raadsledenonderzoek 2014. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat vrouwelijke raadsleden meer tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten besteden dan hun mannelijke collega’s. Vrouwelijke raadsleden zijn ook actief dan hun mannelijke collega’s op Facebook, Twitter en/of LinkedIn. Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014.