Vrouwelijke raadsleden vaker slachtoffer van online agressie

Vrouwelijke raadsleden vaker slachtoffer van online agressie

Vrouwelijke raadsleden zijn vaker slachtoffer van online agressie en geweld dan mannelijke volksvertegenwoordigers. Dit geweld heeft gevolgen op het functioneren van de vrouwelijke volksvertegenwoordigers, voornamelijk op hun sociale media gebruik.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ga aardappelen schillen of zoiets van Atria en Ipsos I&O. In de enquête, die is ingevuld door ruim drieduizend raadsleden, provinciale statenleden en waterschapsleden, geeft 47 procent van de vrouwen aan online agressie of geweld te hebben meegemaakt. Bij de mannen was dat 36 procent. Bijna een derde van de vrouwen geeft aan drie of meer online incidenten te hebben meegemaakt in het afgelopen jaar, ten opzichte van 22 procent van de mannen.

Onder online agressie en geweld wordt begrepen: verbale agressie (schelden, kleineren of discriminerende opmerkingen) of bedreiging en intimidatie die online worden geuit, via e-mail of sociale media.

Beperking van functioneren

Door de grote mate van online agressie en geweld, wordt de vrijheid van vrouwelijke volksvertegenwoordigers om zich in het politieke debat uit te spreken, beperkt. Dit kan de politieke vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek schaden, en daarmee de gehele democratie. 27 procent van de vrouwelijke volksvertegenwoordigers geeft aan dat het meest recente agressie incident, hun social media gebruik heeft beïnvloed, bij mannen was dat 21 procent. 18 procent van de vrouwelijke raads- en statenleden heeft door het meemaken van agressie en geweld al eens overwogen te stoppen als politieke ambtsdrager. Voor 16 procent van de mannelijke volksvertegenwoordigers is dat een overweging geweest.

Ontevredenheid over opvang

Vrouwelijke volksvertegenwoordigers zijn ontevreden met de manier waarop hun organisatie (gemeente, provincie of waterschap) meldingen oppakt rondom incidenten van agressie en geweld. Bij de mannelijke politici is 55 procent is (zeer) tevreden over de wijze waarop hun melding opgepakt is, ten opzichte van 45 procent van de vrouwen.

Progressieve partijen en stedelijke gemeenten

Bij volksvertegenwoordigers van progressieve partijen vinden online geweldsincidenten vaker plaats dan bij collega’s van andere partijen. Vooral vrouwelijke raads- en statenleden van D66 hebben een grotere kans om online agressie mee te maken. Ook hebben volksvertegenwoordigers in grote steden meer last van online agressie dan collega’s uit minder stedelijke gebieden.

Reactie minister

Minister de Jonge van Binnenlandse Zaken heeft gereageerd op het rapport. Hij geeft aan dat wanneer volksvertegenwoordigers kwetsbaar worden, de democratie ook kwetsbaar wordt. De minister vindt dat we niet mogen accepteren dat het functioneren en de vrijheid van volksvertegenwoordigers beperkt wordt. Het ministerie gaat in gesprek met de belangenorganisaties in de lokale democratie, vrouwelijke volksvertegenwoordigers en andere partners om een steunpakket samen te stellen.

‘We geven veel te weinig onze grenzen aan’

Aldus vicevoorzitter Abdullah Uysal in het radio interview bij BNR. Uysal vreest dat vrouwen wel twee keer nadenken voordat ze een politieke carrière overwegen. 'Omdat dit de aantrekkelijkheid van het ambt van raadslid aantast.'

Ook bij Radio NPO1 licht Abdullah Uysal het probleem toe, luister hier naar het fragment.

Meer informatie

Voor het rapport van Atria, klik hier.

Voor het Kamerstuk van minister De Jonge over dit thema, klik hier.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is onderdeel van het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur, dat zich bezighoudt met veiligheid van decentrale ambtsdragers. De twee belangrijkste activiteiten zijn het bieden van opvang en het organiseren van bijeenkomsten met raadsleden om te bespreken wanneer agressie en intimidatie onaanvaardbaar is. Klik hier voor meer informatie.