Waar en hoe kan de raad invloed uitoefenen op de coronamaatregelen?

Waar en hoe kan de raad invloed uitoefenen op de coronamaatregelen?

Wanneer en hoe de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op de coronamaatregelen is in een oogopslag te vinden in een overzicht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

In het factsheet ‘Corona en de rol van de gemeenteraad’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat schematisch weergegeven welke rol de raad heeft bij landelijke, regionale of lokale coronamaatregelen.

Vinger aan de pols

  • Bij landelijke maatregelen heeft de raad geen rol in de vormgeving of bepaling van de maatregelen. Wel kan de raad de vinger aan de pols houden over de lokale uitvoering, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en handhaving door de burgemeester.
  • Bij de uitvoering van regionale maatregelen binnen de veiligheidsregio, is de burgemeester het aanspreekpunt voor de raad. Bij regionale maatregelen kan de raad meer. Zo heeft de raad het recht vragen te stellen aan de voorzitter van de veiligheidsregio en kan het de voorzitter om een debat vragen. En de raad bepaalt bijvoorbeeld in overleg met het college hoe de opvang van de lokale gevolgen van maatregelen opgevangen worden. 
  • In het geval van lokale maatregelen kan de raad op veel vlakken haar invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door met de burgemeester het debat te voeren over de afwegingen bij de lokale maatregelen, door afspraken te maken over de verantwoording van de maatregelen, en door bijvoorbeeld lokale verordeningen op te stellen over het gebruik van de openbare ruimte (zoals: verplaatsen we de markt?). Ook kan de raad aandacht van het college vragen voor de zorg van de meest kwetsbare inwoners. 

Lange weg

Per 1 december is de nieuwe Covid-wet van kracht gegaan. De wet legde een lange weg af, het wetsvoorstel van minister De Jonge kreeg veel kritiek van de Raad van State, wetenschappers en belangenorganisaties. 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarbij herhaaldelijk ingebracht dat gemeenteraden niet alleen achteraf hun zegje over maatregelen moeten krijgen, maar ook voorafgaand aan en tijdens de maatregelen.

Meer informatie

- Het factsheet Corona en de rol van de gemeenteraad is te vinden in de digitale leeromgeving.
- Meer informatie over onze inbreng en eerdere nieuwsberichten over de Covid-wet vindt u op de themapagina Covid-wet.