"Waarderen en certificeren van raadswerk zal zeker bijdragen aan beter gemotiveerde raadsleden"

"Waarderen en certificeren van raadswerk zal zeker bijdragen aan beter gemotiveerde raadsleden"

Raadsleden doen veel ervaring op tijdens hun raadslidmaatschap. Ervaringen die na afloop van de raadsperiode nergens zijn vastgelegd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft samen met acht raadsleden de afgelopen weken gewerkt aan manieren om deze ervaringen vast te leggen.

Twee leden van de projectgroep vertellen over hun deelname en waarom zij het belangrijk vinden dat dit wordt vastgelegd. Om en om vertellen Oswald Velthuizen (Renkum) en Richard Frodyma (Waalwijk) over hun ervaringen tijdens het project. 

1. Wat is voor jou als raadslid het belang van het initiatief: “Waarderen en certificeren van het raadswerk"?

Richard Frodyma: Voor mij als raadslid is het belang van dit initiatief, om je competenties en vaardigheden die je nodig hebt om in de gemeenteraad te functioneren, tot uitdrukking te laten komen door middel van een certificaat of (deel)diploma. Mogelijk zou er nog bijvoorbeeld aanvullend, een getuigschrift kunnen worden meegegeven door de desbetreffende gemeente.

Oswald Velthuizen: Het is voor mij van belang dat het voor mensen (inwoners) duidelijk is wat raadsleden doen, met welk doel zij dit doen en wat ze daarmee uiteindelijk kunnen bereiken. Wanneer dit wordt omgezet in een competentiemodel, maak je het voor buitenstaanders en eventuele aankomende werkgevers meer inzichtelijk wat de waarde is van hetgeen raadsleden gedurende een raadsperiode aan ervaring, kennis en kunde opdoen. Deze competenties kan je opnemen in een curriculum vitae en/of in een certificaat.

2. Wat is jouw belangrijkste reden om een bijdrage te willen leveren aan dit initiatief? 

Oswald Velthuizen: In mijn rol als raadslid herken ik bovenstaande namelijk dat niet voor iedereen duidelijk is welke werk je doet als raadslid. Ik wil graag mijn medewerking geven aan een werkbaar model, zodat elk raadslid na een raadsperiode hun ervaringen en inzet gewaardeerd zien in een tastbaar certificaat.

Richard Frodyma: Het is lastig voor politieke partijen, om vooral jonge mensen met een reguliere baan, te interesseren voor het raadslidmaatschap. De belangrijkste reden voor mij om hieraan een bijdrage te leveren is, dat door dit initiatief er een extra motivatie kan worden toegevoegd, waarmee inwoners verleid kunnen worden om toch voor het raadslidmaatschap te kiezen.

3. Wat heeft dit initiatief jou tot nu toe gebracht?

Richard Frodyma: Dit initiatief heeft mij o.a. in laten zien hoe moeilijk en lastig dat het is om competenties en vooral vaardigheden vast te leggen. Daarnaast is het ook weer een ervaring hoe je gezamenlijk tot iets komt.

Oswald Velthuizen: Ik heb veel geleerd door hieraan mee te werken. Ik ben me er meer van bewust geworden dat waardering voor het raadswerk wellicht eraan bij kan dragen dat meer mensen raadslid willen worden. Maar ook dat er meer waardering komt voor het raadswerk.

4. Wat kan dit initiatief betekenen voor andere raadsleden?

Oswald Velthuizen: Zoals ik hiervoor al heb opgemerkt kan het wellicht bijdragen aan het meer waarderen van het raadswerk en andere mensen over de streep trekken om hun interesse in de lokale democratie om te zetten in het daadwerkelijk oppakken van het raadswerk. Mijn collega-raadsleden kunnen na een raadsperiode deze ervaring verzilveren bij een eventuele sollicitatie.

Richard Frodyma: Voor andere raadsleden kan dit initiatief betekenen dat men:

  1. Makkelijker doorstroomt naar een andere baan of carrièrestap kan maken;
  2. Meer gemotiveerd is om zich ook breder binnen de fractie te ontwikkelen;
  3. Een CV hiermee meer inhoud kan worden gegeven: elk certificaat of diploma is meer waard dan geen.

5. Welke boodschap zou je op basis van je ervaringen tot nog toe willen overbrengen, en aan wie? 

Richard Frodyma: Als boodschap zou ik aan de politiek in zijn geheel willen overbrengen, dat het initiatief van het certificeren en waarderen, zeker zal gaan aanzetten en bijdragen dat raadsleden meer worden gemotiveerd en jongeren vaker voor het raadslidmaatschap zullen gaan kiezen.

Oswald Velthuizen: De boodschap die ik aan mijn collega’s mee zou willen geven, is “blijf bij jezelf”. De boodschap die ik aan inwoners mee zou willen geven “je mag schoppen, maar neem dan ook verantwoordelijkheid”. Dat betekent voor mij dat je ongeacht je kennis, ervaring of opleiding raadslid kan worden wanneer je iets wilt betekenen voor je eigen leefomgeving.

Presentatiebijeenkomst

De resultaten van dit project worden vanmiddag gepresenteerd op de afsluitende bijeenkomst tussen 14.00 – 16.00 uur, in Den Haag, op de Nassaulaan 12.

  • Locatie: Kantoor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Den Haag, Nassaulaan 12
  • Aantal plaatsen: maximaal 30 raadsleden, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, de politieke partijbesturen, het ministerie van BzK en andere geïnteresseerden
  • Kosten: Gratis en aanmelden kan via dit formulier.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ellie Potiek (Ellie.Potiek@raadsleden.nl) of Bart de Roo (Bart.deRoo@raadsleden.nl)