U bent hier

Waarom zou je wel of niet gaan stemmen?

Volgende week worden in 335 gemeenten gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Veel kiezers weten nog niet wat ze gaan stemmen, maar er zijn ook velen die er nog niet over uit zijn óf ze überhaupt gaan stemmen. 

Net als bij eerdere verkiezingen maakte De Argumentenfabriek een overzichtelijke Argumentenkaart met de belangrijkste argumenten die mensen noemen om wel of juist niet te gaan stemmen. De kaart is bedoeld voor mensen die er nog niet uit zijn of ze op 21 maart gaan stemmen, en is tegelijk ook handig voor iedereen die campagne voert en mensen wil overtuigen te gaan stemmen.

Zo zal de één gevoelig zijn voor het argument: ‘Ik wil voorkomen dat ik achteraf baal van de uitslag en spijt krijg dat ik niet heb gestemd.’ Terwijl een ander niet gaat stemmen met het argument ‘Ik kan de invloed van mijn stem niet overzien.’ De kaart geeft inzicht in de overwegingen die mensen noemen. Inzicht in deze overwegingen helpt kandidaat-raadsleden en anderen die campagne voeren twijfelaars en niet-stemmers beter te begrijpen en wellicht ook te overtuigen toch te gaan stemmen op 21 maart 2018.

De Argumentenkaart is gemaakt op basis van een vergelijkbare Argumentenkaart die De Argumentenkaart in 2017 maakte over de Tweede Kamerverkiezingen samen met wetenschappers, een kandidaat-Kamerlid, een opiniepeiler én stemmers en niet-stemmers van verschillende pluimage.

Bekijk de Argumentenkaart Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en deel hem in je netwerk. 

Meer weten? Neem dan contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl), Chef Gemeenten bij De Argumentenfabriek, het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie.