Waarvoor kies je? Representatie of participatie?

Waarvoor kies je? Representatie of participatie?

Welk kenmerk van de lokale democratie vind je belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? Deze vraag werd aan raadsleden gesteld die in onze rubriek ‘Raadslid van de week’ voorkwamen. Hun antwoorden waren opvallend genoeg in twee groepen in te delen: Raadsleden die representatie belangrijker vinden en raadsleden die geen van de twee prefereren.

De meeste raadsleden kozen niet een van de twee opties in het dilemma dat hen werd voorgelegd in de vragenlijst. Ze kozen voor een neutrale middenweg.
Uit hun antwoorden bleek dat ze representatie en participatie even belangrijk vonden, dat deze afhankelijk zijn van elkaar, dat ze met elkaar gecombineerd moeten worden en dat ze beide op hun eigen manier belangrijk zijn.

Voorkeur voor representatie

Raadsleden met een voorkeur voor representatie, geven aan dat ze het algemeen belang te allen tijde moet prevaleren. Want in algemene zin bereikt participatie vaak maar een klein deel van de inwoners.
Het idee achter representatie is dat de gekozen volksvertegenwoordigers iedereen in de samenleving vertegenwoordigen. In die zin dat ook burgers met een andere afkomst, kleur, geloof en etniciteit zich ook gehoord voelen. Maar raadsleden willen natuurlijk ook opkomen voor de belangen van mensen die niet zo mondig zijn en daardoor zichzelf niet kunnen uitdrukken.

De vragenlijst met de vraag over representatie of participatie werd voorgelegd aan 29 raadsleden. Waarvan zestien neutraal waren, twaalf “representatie” aangaven en slechts een raadslid “participatie” antwoordde.

Benieuwd naar ons huidige Raadslid van de Week? Of bekijk het overzicht van voorgaande Raadsleden van de Week.