Warmtetransitie: raadsleden, pak de regie!

Warmtetransitie: raadsleden, pak de regie!

Hoe kun je als raadslid de regierol bij de Transitievisie Warmte invullen? Gemeenten hebben middels het Klimaatakkoord de regie gekregen bij de warmtetransitie. Ten behoeve daarvan zullen zij uiterlijk 2021 een eerste "Transitievisie Warmte" gereed hebben. Maar wat valt hierbij zoal te kiezen en hoe maak je als raadslid je keuzes weloverwogen?

Uit het Klimaatakkoord volgt dat gemeenten de regie hebben bij de warmtetransitie. Hoe die regierol er precies uitziet is niet vastgelegd. Wel is duidelijk dat er in alle gemeenten eind 2021 een eerste concept-Transitievisie moet zijn vastgesteld door de raad. In deze visie beschrijven gemeenten het tijdpad waarin wijken geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt worden. Daarna wordt deze visie uitgewerkt in Uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Strategische keuzes in de Transitievisie

Bij de Transitievisie valt er voor de gemeenteraad veel te kiezen. Er kunnen procesmatige en inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Inhoudelijk kunnen er bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden in het tempo dat aangehouden wordt in de oplevering van aardgasvrije huizen en gebouwen voor 2030 en de kostenverdeling die daarmee gepaard gaat. Deze keuzes moeten bovendien aansluiting vinden bij de invulling van de Omgevingswet. Ook kunnen procesmatige keuzes gemaakt worden: Hoe uitgebreid worden inwoners en andere stakeholders betrokken in het vormgeven van de Transitievisie, zoals woningcorporaties en netbeheerders? Is de warmtetransitie te combineren met opgaven uit andere domeinen en kan er daardoor ook nog eens geld bespaard worden op de lange termijn?

Vanuit het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken wordt een Rollenkaart met mogelijke regierollen voor raadsleden aangeboden. Als raadslid kun je je beroepen op een bijbehorend Afwegingskader om je keuze te maken.

Rollenkaart

Om als raadslid grip te krijgen op je regierol is er de Rollenkaart, waarin vier ideaaltypische varianten van de regierol staan beschreven: de Afwachtende Regisseur, de Integrale Regisseur, de Procesregisseur en de Sturende regisseur. Elk met unieke kenmerken en doelen die passen bij een regierol.

⇒ Download de informatiekaart (pdf)

Afwegingskader

Om een doordachte keuze te maken voor één (of meerdere) van deze rollen, maakten we ook een Afwegingskader. Aan de hand van deze twee kaarten kunnen raadsleden het gesprek voeren over hoe ze invulling willen geven aan hun regierol bij het maken van de Transitievisie Warmte. Meer informatie over de Transitievisie Warmte is hier te vinden.

⇒ Download de informatiekaart (pdf)

Meer weten?

Voor meer vragen over het Programma Aardgasvrije Wijk of het Kennis- en Leerprogramma, kun je contact opnemen met Aletta van der Werff.

Meer weten over ons werk aan energievraagstukken, bel of mail gerust naar Bas Ebskamp of Majelle Verbraak.