Wat doe je als raad met een tekort van drie miljard

Wat doe je als raad met een tekort van drie miljard

Het vaststellen van de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Zoals het er nu voorstaat, dreigt er in 2026 landelijk een tekort voor alle gemeenten van drie miljard. Hoe gaat de gemeenteraad zijn rol invullen? Bezuinigen of aan de bel trekken?

Raden in Verzet voert over de financiële positie van gemeenten het overleg met de VNG en zorgde er de afgelopen periode voor dat de bezuinigingen op de jeugdzorg werden verminderd. De nieuwe afspraken die dit voorjaar zijn gemaakt over het budget voor de jeugdzorg zou tot tevredenheid kunnen stemmen. Echter, per 2026 wordt een einde gemaakt aan het zogeheten trap op-trap af-systeem. Opgeteld dreigt daardoor voor gemeenten en daarmee in de meerjarenbegrotingen van gemeenteraden een tekort van drie miljard euro. In de praktijk komt dat neer op gemiddeld een korting voor elke gemeente van acht procent.

Rol van de raad

Een sterke, krachtige rol voor de gemeenteraad. Dat is waar de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden naar streeft. Dat komt in het geding wanneer er geen budget is en de raad wordt gedwongen tot bezuinigingen.

Daarom vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het belangrijk om samen te werken met Raden in Verzet om over de dreigende financiële problemen op tijd het gesprek te voeren, en zo nodig in actie te komen.

Deelsessie

Raadsleden (en niet alleen zij met de financiële portefeuille) zijn van harte uitgenodigd om zaterdag 10 juni mee te doen in de deelsessie van Raden in Verzet tijdens de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Amersfoort.

Het Zoetermeerse raadslid Sicco Louw licht graag toe waarom Raden in Verzet het gesprek wil voeren en een strategie wil bepalen voor dit en volgend jaar om gemeenteraden in positie te houden. Ook wordt besproken of er nog een actie nodig is tijdens de ledenvergadering van het VNG Jaarcongres in Groningen, komende week.

Wanneer je niet fysiek aanwezig kunt zijn bij de deelsessie zaterdag 10 juni in Amersfoort, kun je voor deze deelsessie (11:30-12:30) ook digitaal aansluiten.

Klik hier om u aan te melden voor de ALV Raadsacademie. Digitaal deelnemen? Klik hier om u aan te melden!

Raden in Verzet

Raden in Verzet is een groep raadsleden uit Zoetermeer die in de vorige raadsperiode zeker de helft van alle gemeenteraden achter zich wist te verenigen om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug tee draaien.

De groep bestaat uit een achttal ambassadeurs, verspreid over het land, en nodigt raadsleden uit het hele land uit om mee te denken over de beste aanpak om de financiën van gemeenten overeind te houden en voor voldoende budgetten voor gemeenteraden.

Om Raden in Verzet te helpen wordt raadsleden dan ook gevraagd om de enquête van Raden in Verzet in te vullen. Laat uw stem horen!