Wat is de invloed van corona op de begroting?

Wat is de invloed van corona op de begroting?

Veel gemeenten hebben te maken met de (financiële) gevolgen van corona. Als raadslid sta je voor de lastige keuzes welke gevolgen dat zal hebben voor de begroting die later dit jaar behandeld wordt. Om raadsleden hier handvatten in te bieden organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 30 september een online Raadsacademie.

Een groot deel van de gemeenten ondervindt financiële gevolgen vanwege het coronavirus en bijbehorende maatregelen. Dit heeft ook consequenties voor de begroting voor 2021. Om hier als raadslid goed op te kunnen sturen organiseert de Nederlands Vereniging voor Raadsleden een online Raadsacademie. Tijdens deze online Raadsacademie gaat Jan Verhagen, expert op het gemeentefonds, in gesprek met raadsleden over welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de gemeentefinanciën.

Verhagen zal hierbij onder andere aandacht hebben voor de compensaties voor gemeenten die vanuit de Rijksoverheid aangekondigd zijn. Ook zal hij het hebben over de vraag wat je wel en niet van het college kunt vragen rondom de begrotingsbehandeling van dit jaar en welke specifieke sturingsruimte je als raadslid heb op dit belangrijke dossier.

Meer informatie

Deelname aan deze Raadsacademie is geheel kosteloos en hier kan je aanmelden: Grip krijgen op de begroting. Bij eventuele vragen kan je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of 070-3738195.